Πίνακας - Η καρδιά της Ηλεκτρικής εγκατάστασης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Οηλεκτρικός πίνακας αποτελεί την καρδιά της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, καθώς...

από την σχεδίαση και την ποιότητά του εξαρτώνται τόσο η προστασία και η άνεση όσο και η κατανάλωση ενέργειας που επιβαρύνει το χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένος.

Για το λόγο αυτό, η επιλογή των υλικών που χρησιμοποιούνται μέσα σε αυτόν πρέπει να γίνεται με γνώμονα την ποιότητα και τις προδιαγραφές που αυτά πληρούν, αλλά και σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες του τελικού χρήστη. Τα υλικά ράγας μπορούμε να τα διαχωρίσουμε σε τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το ρόλο τους στην εγκατάσταση: Τα υλικά προστασίας, τα υλικά διαχείρισης ενέργειας και τα υλικά αυτοματισμού.

Χαρακτηριστικά

Τι θα πρέπει να μας εξασφαλίζουν τα προϊόντα αυτά για να αποτελέσει σωστή επιλογή η αγορά τους; Καταρχήν οφείλουν να εμπνέουν εμπιστοσύνη και οικειότητα τόσο στον εγκαταστάτη όσο και στον τελικό χρήστη. Οι λύσεις που θα δίνουν να είναι καινοτόμες, παρέχοντας νέες τεχνολογίες,  οι οποίες να προσανατολίζονται πάντα στις ανάγκες του πελάτη. Επίσης, όλα τα  προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις οι οποίες προκύπτουν από τους αυστηρότερους ελέγχους και διασφαλίζουν την αρτιότητα του υλικού και ως εκ τούτου όλης της εγκατάστασης.

S201 500x500asfaleia2

Μεταφράζοντας όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις αναλυτικά σε διάφορες κατηγορίες υλικών ράγας, είναι εύκολο να αναζητήσουμε τις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές  που οφείλουν να καλύπτουν. Ως γενική ιδέα, όλα τα προϊόντα ράγας, από το πιο συνήθη όπως είναι οι αυτόματες ασφάλειες, οι διακόπτες και τα ρελέ, μέχρι τα πιο ειδικά όπως είναι οι μετασχηματιστές, οι θερμοστάτες, τα αντικεραυνικά, τα όργανα μέτρησης, τα μπλοκ διανομής ακόμα και ορισμένες κατηγορίες βιομηχανικού υλικού, οφείλουν να είναι με τέτοιο τρόπο κατασκευασμένα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν σε όλους τους τύπους πινάκων διανομής, οικιακούς και βιομηχανικούς.

Ασφάλειες και ρελέ

Παράλληλα, αν θέλουμε να αναφερθούμε σε ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά ανά κατηγορία υλικών, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούμε στις αυτόματες ασφάλειες οι οποίες οφείλουν να καλύπτουν όλο το φάσμα των εφαρμογών, τόσο στην οικιακή, όσο και στην κτιριακή εγκατάσταση σε ότι αφορά την θερμική προστασία και την ικανότητα διακοπής. Να υπάρχει δηλαδή η ενδεδειγμένη λύση, είτε η εφαρμογή αφορά μια απλή οικιακή γραμμή, είτε την ασφάλεια ενός βιομηχανικού κινητήρα με μεγάλο ρεύμα εκκίνησης, αλλά  και μεγαλύτερης ανοχής στην ικανότητα διακοπής. Επίσης, οι αυτόματες ασφάλειες θα πρέπει να δέχονται και τις κατάλληλες βοηθητικές επαφές που αφορούν την σηματοδότηση της κατάστασης τους, την απομακρυσμένη διακοπή τους, ακόμα και την αυτόματη επαναφορά τους στην περίπτωση που το σφάλμα είναι στιγμιαίο.

asfaleia4asfalia1

Ακριβώς την ίδια λογική οφείλουν να παρέχουν τα ρελέ διαφυγής, για τα οποία πρέπει να υπάρχει ικανότητα επιλογής της κατάλληλης ευαισθησίας ανάλογα με την εφαρμογή τους. Ως παράδειγμα, ρελέ 30mA για γενική χρήση, 10mA για εφαρμογή σε παιδικά δωμάτια, υδρομασάζ κ.λπ.και 300 mA για βιομηχανικές εφαρμογές. 

Κατόπιν παρέμβασηςΚου Γεώργιου Σαρρήκαι για να μη δημιουργηθεί λανθασμένη πληροφόρηση, το σωστό, για το ρελέ των 300mΑ είναι:Οι RCD με ΙΔΝ=300mA προστατεύουν κυρίως από πυρκαγιά σε περίπτωση διαρροής ή τόξου μεταξύ L-PE έτσι όπως ορίζονται από το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και όχι από ηλεκτροπληξία από άμεση ή έμμεση επαφή.
Όμως, όπως είναι γνωστό, με βάση την KYA  ΦΑ’ 50/12081/642 (ΦΕΚ 1222B της 05.09.2006) επιβάλλεται κάλυψη ΔΔΡ μεΙΔΝ <= 30 mAσε όλες σχεδόν τις εγκαταστάσεις του πεδίου εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.
Η ΚΥΑ αυτή υπερκαλύπτει το πρότυπο, άρα η χρήση των RCD με ΙΔΝ=300mA είναι πρακτικά μη έως ελάχιστα εφαρμόσιμη στην Ελλάδα και όχι βέβαια για βιομηχανικές εφαρμογές.

Συνεχίζουμε λοιπόν...

Σε εγκαταστάσεις ειδικών συνθηκών (πολύ υψηλή υγρασία, χλώριο κλπ) συνιστάται η χρήση των αντίστοιχων εξειδικευμένων προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένων για τέτοιου τύπου εφαρμογές. Υπάρχουν επίσης ειδικές κατηγορίες ρελέ διαφυγής (τύπου Α και Β),  στην περίπτωση που ο ηλεκτρικός εξοπλισμός ενδέχεται να παρουσιάσει παλμικά ρεύματα διαρροής με συνεχή συνιστώσα. Τέλος, η δυνατότητα αυτόματης επαναφοράς (restart) του ρελέ σε περίπτωση στιγμιαίας ή τυχαίας διαρροής, παρέχει μια έξτρα εξασφάλιση στο τελικό χρήστη και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη σε περιπτώσεις παρατεταμένης απουσίας από τον χώρο (εξοχικά σπίτια). Η λειτουργία αυτόματης επαναφοράς οφείλει να συμπληρώνεται από την ύπαρξη δύο βοηθητικών επαφών, με την πρώτη να ενεργοποιείται σε αρχικό στάδιο σφάλματος και την δεύτερη σε οριστική παύση λειτουργίας, παρέχοντας πλήρη πληροφόρηση για την κατάσταση της εγκατάστασης.

Αντικεραυνικά

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την προστασία της εγκατάστασης έναντι κεραυνών η χρήση των αντικεραυνικών ράγας είναι απολύτως απαραίτητη. Η χρήση τους γίνεται δε πιο επιτακτική, όσο η αξία του προστατευόμενου εξοπλισμού (οικιακού ή κτιριακού) αυξάνεται. Τα αντικεραυνικά ράγας έχουν ως βασικό ρόλο την προστασία του ηλεκτρικού εξοπλισμού έναντι παροδικών υπερτάσεων που οφείλονται σε κεραυνούς, οπότε θα πρέπει να παρέχουν λύση σε κάθε βαθμό επικινδυνότητας ανά γεωγραφική θέση. Η επιλογή του ενδεδειγμένου προϊόντος είναι διαφορετική αναλόγως αν η εγκατάσταση διαθέτει αλεξικέραυνο ή όχι. Τα φυσίγγια οφείλουν να είναι αποσπώμενα για την άμεση και εύκολη αντικατάσταση τους. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα προειδοποίησης αντικατάστασης μέσω της ενδιάμεσης ένδειξης πάνω στο κάθε φυσίγγι.

 alexiker1antikeraynika

Τέλος, η δυνατότητα οπτικής/ηχητικής ένδειξης μέσω βοηθητικής επαφής σε περίπτωση καταστροφής εξασφαλίζει το μέγιστο βαθμό ασφάλειας στον τελικό χρήστη. Όταν η εγκατάσταση χρειάζεται συμπληρωματική προστασία, λόγω ύπαρξης ευαίσθητου εξοπλισμού σε επί μέρους γραμμές συνιστάται η χρήση των αντίστοιχων αντικεραυνικών γραμμής. Η αντικεραυνική προστασία των εγκαταστάσεων συμπληρώνεται με τα αντικεραυνικά ασθενών ρευμάτων (προτείνονται για προστασία τηλεφωνικών γραμμών) καθώς και τα αντικεραυνικά των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Όμως, μια εγκατάσταση θεωρείται ότι διαθέτει ολοκληρωμένη προστασία μόνο όταν περιλαμβάνει και τη χρήση επιτηρητών τάσης. Ο ρόλος των επιτηρητών είναι να θέτουν εκτός λειτουργίας την εγκατάσταση κάθε φορά και για όσο χρονικό διάστημα η τάση του δικτύου υπερβεί τα επιλεγμένα από το χρήστη όρια λειτουργίας.

Διαχείριση ενέργειας

Εξίσου σημαντικό κεφάλαιο με τα υλικά προστασίας, αποτελούν και τα υλικά διαχείρισης της ενέργειας. Η σωστή διαχείριση της ενέργειας στις μέρες μας, πέρα από την λειτουργική αρτιότητα των συσκευών που απαιτεί, είναι συνδυασμένη και με την εξοικονόμηση της ενέργειας ως επιπρόσθετο πλεονέκτημα για τον πελάτη που σε κάθε περίπτωση απολαμβάνει σημαντικό χρηματοοικονομικό όφελος. Στη γκάμα αυτών των προϊόντων περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονόμοι (ρελέ ισχύος), τα ρελέ καστάνιας, οι χρονοδιακόπτες, οι ρυθμιστές έντασης φωτισμού (dimmer), οι ψηφιακοί μετρητές ενέργειας, οι διακόπτες λυκόφωτος ράγας, οι θερμοστάτες ράγας και οι αυτόματοι κλιμακοστασίου.

analytes 

Η σύγχρονη σημερινή εγκατάσταση δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης και παρακολούθησης της συνολικής κατανάλωσης με τη χρήση των ψηφιακών μετρητών ενέργειας. Έτσι, ο χρήστης ευαισθητοποιείται και μπορεί να προσαρμόσει την κατανάλωση, σύμφωνα με τις ανάγκες και τον οικονομικό προϋπολογισμό του.

Η τεχνολογία στη ρύθμιση του φωτισμού οφείλει να ακολουθεί τις εξελίξεις σε ότι αφορά τις νέες τεχνολογικές τάσεις. Η ταχεία διάδοση των λαμπτήρων φθορίου, οικονομίας και LED, απαιτεί την ύπαρξη προϊόντων συμβατών με τις τεχνολογίες αυτές, ώστε να εξασφαλίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στον τομέα του χρονικού προγραμματισμού, η σημερινή τεχνολογία μεγιστοποιεί το ενεργειακό όφελος του χρήστη με την επιλογή των ψηφιακών χρονοδιακοπτών. Η ρύθμιση γίνεται με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια (σε επίπεδο min ή sec) σε σχέση με τους αναλογικούς, ενώ παράλληλα, οι χρονοδιακόοπτες αυτοί διαθέτουν ημερήσιο και εβδομαδιαίο προγραμματισμό και  μεγάλη εφεδρεία στο αποθηκευμένο πρόγραμμα σε περίπτωση διακοπής τάσης. Ειδικότερα σε εφαρμογές φωτισμού κατά τις νυκτερινές ώρες (πινακίδες εμπορικών καταστημάτων, βιτρίνες, φώτα κήπου κτλ.), με την χρήση αστρονομικού χρονοδιακόπτη η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση της εντολής μπορεί να συγχρονιστεί με την δύση και την ανατολή του ηλίου αντίστοιχα καθ’ όλη την διάρκεια του ημερολογιακού έτους,. Στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνεται ακόμη μεγαλύτερη οικονομία, η οποία μπορεί  να προσεγγίσει και το 50%.

Abb timer

Κτιριακός έλεγχος

Ο κεντρικός έλεγχος του κτιρίου αποτελεί την τελευταία τάση στις σύγχρονες εγκαταστάσεις. Σε ένα έξυπνο κτίριο το επικρατέστερο σήμερα πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ των συσκευών θεωρείται το ΚΝΧ, όπου τα πιστοποιημένα προϊόντα με το λογότυπο αυτό συνεργάζονται τέλεια μεταξύ τους ακόμα και αν είναι διαφορετικών κατασκευαστών. Οι βασικές εφαρμογές που καλύπτει το ΚΝΧ, είναι ο κεντρικός ή απομακρυσμένος έλεγχος φώτων, ηλεκτρικών ρολών, θέρμανσης καθώς και συνδυαστικά σενάρια αυτών. Η εφαρμογή ΚΝΧ προϋποθέτει  το σχεδιασμό της εγκατάστασης στο αρχικό στάδιο κατασκευής του κτιρίου. Σε περίπτωση ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης χωρίς αυτή την υποδομή παρέχεται σήμερα η δυνατότητα ασύρματων εντολών για τον φωτισμό και τα ρολά με την τοποθέτηση στον πίνακα ειδικών δεκτών και την χρήση ασύρματων πομπών (τηλεκοντρόλ). Η εγκατάσταση αυτή περιέχει μεγάλο εύρος εφαρμογών και δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις από τον εγκαταστάτη.

knx legrand 

Με δεδομένο το ρυθμό των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων ο εγκαταστάτης πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τα νέα προϊόντα, έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει πάντα την πιο σύγχρονη, ποιοτική και ολοκληρωμένη λύση στον πελάτη. Οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να εγγυηθούν το μέγιστο αποτέλεσμα τόσο στον τομέα της προστασίας, της εξοικονόμησης της ενέργειας αλλά και της άνεσης της εγκατάστασης.

Ευχαριστούμε που διαβάσατε το άρθρο μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Περισσότερες πληροφορίες

Αποδοχή

1) Γενικοί όροι:

Α. Τα μηνύματα και τα άρθρα, εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του ιστότοπου, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της ομάδας διαχείρισης.

Β. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η αναζήτηση, η οποία περιέχει μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Με γράμματα ή με μικρές λέξεις κλειδιά, θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

Γ. Απαγορεύεται η αντιγραφή άρθρων χωρίς τη ρητή ή γραπτή μας συναίνεση. Για την πλήρη αναδημοσίευση άρθρου απαιτείται ρητή άδεια από το δημιουργό του, ή σε αυτόν που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Για αντιγραφή άρθρων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@electricalnews.gr Στα άρθρα που θα επιτραπεί η αντιγραφή, να αναγράφετε στο κάτω μέρος την πηγή τουλάχιστον, με σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί κατ ευθείαν στο σωστό άρθρο.

2) Γενικά για την ιστοσελίδα μας:

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να μαζέψει όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, να παρουσιάσει νέο υλικό ή εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογία στο κομμάτι των υπολογιστών και του software, να παρέχει γνώση και πληροφορία σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, ανθρώπους που ασχολούνται είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά με το Hardware, απλούς πολίτες που πολλές φορές τους δημιουργούνται απορίες πάνω σε πολλά από αυτά τα θέματα και θα ήθελαν κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν και γενικότερα, ενημέρωση σε Ηλεκτρολογία - τεχνολογία - τεχνικά άρθρα.

Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα η σελίδα αυτή να δημοσιεύσει συνδικαλιστικό ή πολιτικό περιεχόμενο και γενικότερα περιεχόμενο που φέρνει σε αντιπαράθεση επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες, εταιρείες κλπ.

Αφορά μόνο προώθηση ιδεών και γνώσεων για τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και της Τεχνολογίας.

Τα άρθρα έχουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένα με τρόπο, όσο γίνεται πιο κατανοητό για όλους, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι απλοί αναγνώστες που τους ενδιαφέρει η θεματολογία μας.

Γνωρίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια πχ: Ηλεκτρολογία -  τηλεπικοινωνίες - υπολογιστές - τεχνολογία -κινητά και πολλά ακόμη και αυτό καθιστά το έργο της σελίδας ακόμη πιο δύσκολο. Προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας με νέα άρθρα σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού, καθημερινά συνδυάζουμε τις προσωπικές μας δουλειές και την ενημέρωση της σελίδας ώστε να υπάρχει υλικό για όλα όσα προαναφέραμε, στη σοβαρότερη και εγκυρότερη μορφή που είναι εφικτό.

Πριν δημοσιευτεί κάποιο άρθρο, κοιτάμε να είναι όσο πιο εμπεριστατωμένο γίνεται και να μη δίνει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3) Διαφημίσεις

Οποιοσδήποτε θελήσει ή επιθυμεί να διαφημιστεί σε αυτή τη σελίδα με τον τρόπο δημοσίευσης κάποιου άρθρου, θα πρέπει να μεριμνεί ώστε το άρθρο να έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε αυτό που θα παρουσιάσει. Πχ: Αν είναι κατασκευαστής κάποιου υλικού, θα πρέπει να παρουσιάσει το υλικό αυτό με κάθε λεπτομέρεια καθώς και το τι ακριβώς κάνει  και κατόπιν αυτού, να παρουσιάσει με κάποιο link την εταιρεία του ή τη μάρκα του υλικού που αντιπροσωπεύει.

Για διαφήμιση, υπάρχουν τα banner σε όλες τις σελίδες και μπορούν να μπουν ακόμη και στα άρθρα διακριτικά banners τα οποία με τα αντίστοιχα links θα οδηγούν στην εκάστοτε εταιρεία.

Υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ακόμη και σε μορφή βιντεοσκόπησης της εταιρείας του, από ανθρώπους μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη βιντεοσκόπηση σε συνεργασία πάντα με υπεύθυνο της εταιρείας ο οποίος θα εξηγεί καθ όλη τη διάρκεια το κάθε τι που βλέπουμε στο βίντεο, ώστε να έχει και τη μορφή εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της κάθε εταιρείας.

Υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ακόμη και με droners.

4) Forum (το Forum θα λειτουργήσει προσεχώς, κατασκευάζεται για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, του forum και των χρηστών)

Α. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στον ιστότοπο. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:

 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του ιστότοπου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές ή αθλητικές ή προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να παραμένουν εντός της θεματολογίας της ιστοσελίδας, των ενοτήτων και των επί μέρους θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπ’ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να ΜΗΝ δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης πλέον του ενός (1) αρχείου πολυμέσων (video, ήχος, φωτογραφία) ανά μήνυμα, να κάνουν χρήση της λειτουργίας SPOILER σε αναλογία "ένα spoiler ανά αρχείο", έχοντας υπ’ όψιν τους ότι μόνη η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο ως απάντηση σε μία συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης. Επιπλέον να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping]. Επιπλέον, να μη δημοσιεύουν νέο μήνυμα σε θέμα η συζήτηση του οποίου έχει σταματήσει πλέον του τριμήνου, εκτός εάν το νέο μήνυμα προσφέρει νέες και ουσιώδεις πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να μη συμμετέχουν στον ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 400x90 και 50 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 14) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 90x90 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Η ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Β. Επαφίεται στην κρίση της ομάδας διαχείρισης αν θα παραμένουν ενεργά θέματα ή μηνύματα, η θεματολογία των οποίων, έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και μηνύματα αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, με το ύφος και το περιεχόμενο του ιστότοπου, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στον ιστότοπο (ban).

Δ. Τα μέλη συμφωνούν ότι ο λογαριασμός τους στον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την είσοδο και λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από το electricalnews.gr

Ε. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

ΣΤ. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από τον ιστότοπο (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο electricalnews.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο electricalnews.gr

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και διαμονή στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

Το video της εβδομάδας