Φάκελος ΥΔΕ με το PanelCAD για εγκαταστάτες, Ερωτήσεις...(Μέρος 11-12-13-14)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Με το παρόν άρθρο, κλείνω την παρουσίαση του PanelCAD για εγκαταστάτες, ελπίζω να ήταν κατατοπιστικό για όσους διαθέτουν ήδη το...

... πρόγραμμα ή για όσους θέλουν να το αποκτήσουν.

Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με ερωτήσεις σχετικά με την κάτοψη....

Μέρος 11

Ερώτηση 1 Πώς μπορώ να αλλάξω το όνομα ενός δωματίου, τι σημαίνει κλείδωμα/ξεκλείδωμα ενός δωματίου;

Η έννοια του δωματίου είναι καθοριστική για τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη γιατί:

 • συνδέεται άμεσα με την έκθεση παράδοσης
 • μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε τις γραμμές στην κάτοψη

Κάνοντας κλικ σε ένα δωμάτιο που δεν είναι κλειδωμένο, στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζεται το πλαίσιο με τις ιδιότητές του (Εικόνα 1). Διορθώνουμε το όνομά του. Μία πολύ χρήσιμη ιδιότητα του δωματίου είναι το χρώμα και ο βαθμός της διαφάνειάς του που μας επιτρέπουν να τα ξεχωρίζουμε. Επειδή στο δωμάτιο προσθέτουμε ηλεκτρικές συσκευές και καλώδια, για να μπορούμε να τα επιλέξουμε με το ποντίκι, εισάγαμε τη δυνατότα κλειδώματος/ξεκλειδώματος του δωματίου. Για παράδειγμα, αν έχουμε τελειώσει με τα γεωμετρικά στοιχεία του δωματίου π.χ. χρώμα γεμίσματος, κορυφές που το περιγράφουν κ.λπ. μπορούμε να το κλειδώσουμε οπότε:

 • Δε μπορούμε να το επιλέξουμε και συνεπώς να το διορθώσουμε
 • Μπορούμε να επιλέξουμε εύκολα τις ηλεκτρικές συσκευές που υπάρχουν στο δωμάτιο

Τα όρια κάθε δωματίου σχεδιάζονται με ξεχωριστό χρώμα. Οι ιδιότητες κάθε δωματίου αλλάζουν από το πλαίσιο με τις ιδιότητές του.

Εικόνα 1 Τα όρια κάθε δωματίου σχεδιάζονται με ξεχωριστό χρώμα. Οι ιδιότητες κάθε δωματίου αλλάζουν από το πλαίσιο με τις ιδιότητές του.

Ερώτηση 2 Γιατί κάθε φορά που εισάγω μία ηλεκτρική συσκευή/υλικό στην κάτοψη, αυτό χρεώνεται στο Κύκλωμα 1;

Σε μία σωστά σχεδιασμένη ηλεκτρική εγκατάσταση, κάθε συσκευή/υλικό τροφοδοτείται από ένα κύκλωμα (γραμμή) ενός πίνακα. Κάθε φορά που τοποθετούμε μία συσκευή π.χ. ρευματοδότη στην κάτοψη, το πρόγραμμα βρίσκει σε ποιό δωμάτιο είναι και αυτόματα το χρεώνει στο δωμάτιο. Όπως βλέπουμε στην Εικόνα 2, κάθε φορά που επιλέγουμε να εισάγουμε μία συσκευή π.χ. ρευματοδότη, στη δεξιά άκρη της γραμμής εργαλείων εμφανίζεται ένα πλαίσιο με το εξ' ορισμού (default) πίνακα/κύκλωμα. Στο κύκλωμα αυτό χρεώνονται όλες οι συσκευές που θα εισάγουμε στην κάτοψη. Έτσι πριν ξεκινήσουμε να τοποθετούμε τις συσκευές στην κάτοψη θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε επιλέξει πίνακα/κύκλωμα. Αν πάλι δε γνωρίζουμε ακόμα το κύκλωμα μπορούμε να επιλέξουμε το κανένα κύκλωμα. Κατόπιν μπορούμε να αλλάξουμε τον πίνακα/γραμμή από τις Ηλεκτρικές ιδιότητες της συσκευής.

Οι ιδιότητες μίας συσκευής αλλάζουν από το δεξί πλαίσιο με τις ιδιότητες.

Εικόνα 2 Οι ιδιότητες μίας συσκευής αλλάζουν από το δεξί πλαίσιο με τις ιδιότητες.

Ερώτηση 3 Τι σημαίνει η Πρόταση διαδρομής που υπάρχει στη γραμμή εργαλείων;

Αν επιλέξουμε να σχεδιάσουμε τη διαδρομή ενός καλωδίου (Εικόνα 3) στη γραμμή εργαλείων εμφανίζεται το πλαίσιο με τις default ιδιότητες του καλωδίου. Αν ενεργοποιήσουμε το κουμπί Πρόταση διαδρομής και υπάρχει ήδη ο πίνακας στην κάτοψη τότε:

 • Κλικ στο ρευματοδότη
 • Εμφανίζεται με πράσινο χρώμα η συντομότερη πολυγραμμή που συνδέει το ρευματοδότη με τον πίνακα
 • Κλικ στο κείμενο Προτεινόμενη διαδρομή και την αποδεχόμαστε

Η προτεινόμενη διαδρομή μας βοηθά να σχεδιάσουμε, χωρίς καμία προσπάθεια, σύνθετες διαδρομές καλωδίων.

Εικόνα 3 Η προτεινόμενη διαδρομή μας βοηθά να σχεδιάσουμε, χωρίς καμία προσπάθεια, σύνθετες διαδρομές καλωδίων.

Ερώτηση 4 Πώς αλλάζω το χρώμα και το πάχος ενός καλωδίου στην κάτοψη;

Το χρώμα είναι μία από τις πολλές ιδιότητες ενός καλωδίου στην κάτοψη. Απλά επιλέγουμε το καλώδιο οπότε στο δεξί μέρος της φόρμας εμφανίζεται το αντίστοιχο πλαίσιο με τις ιδιότητες του καλωδίου (Εικόνα 4). Κλικ στο πάχος και από τη φόρμα που εμφανίζεται επιλέγουμε το πάχος σε mm που θα τυπώνεται το καλώδιο στο χαρτί. Με τον ίδιο τρόπο επιλέγουμε το χρώμα και το στυλ γραμμής π.χ. διακεκομμένη. Αν έχουμε επιλέξει (με πατημένο το πλήκτρο Shift) περισότερα καλώδια, μπορούμε να αλλάξουμε ταυτόχρονα τις ιδιότητες σε πολλά καλώδια.

Μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα, πάχος κ.λπ. σε πολλά καλώδια ταυτόχρονα.

Εικόνα 3 Μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα, πάχος κ.λπ. σε πολλά καλώδια ταυτόχρονα.

Μέρος 12

Ερώτηση 1 Πώς μπορώ να προσθέσω ένα ΔΔΡ τύπου AC, ΙΔΝ =30 mA, στην άφιξη του γενικού πίνακα;

Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ HD 384 κάθε σημείο της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να προστατεύεται από διαρροή ρεύματος που ξεπερνά τα 30 mA. Θυμίζουμε ότι:

 • το όριο ΙΔΝ = 30 mA αναφέρεται στην προστασία των ανθρώπων
 • το όριο ΙΔΝ = 300 mA ή 1000 mA χρησιμοποιείται για προστασία από πυρκαγιά
 • το όριο ΙΔΝ = 10 mA είναι για προστασία των ανθρώπων σε εξωτερικούς χώρους

Στην Εικόνα 1, βλέπουμε την άφιξη του γενικού πίνακα διανομής. Για να προσθέσουμε ένα υλικό κάνουμε δεξί κλικ πάνω σε κάποια φωτογραφία. Απο το αναδυόμενο μενού επιλέγουμε Προσθήκη.
Εμφανίζεται η φόρμα της Εικόνας 2 που πρακτικά είναι η βιβλιοθήκη των υλικών των πινάκων. Η βιβλιοθή αυτή περιέχει όλα τα υλικά που συναντάμε στους πίνακες διανομής οργανωμένα σε κύριες κατηγορίες π.χ. Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος. Κάτω από κάθε κατηγορία υπάρχουν υποκατηγορίες. Για παράδειγμα υπάρχει η υπο-κατηγορία Διάταξη διαφορικού ρεύματος , 4-πολικός, ΙΔΝ = 30 mA, τύπου AC την οποία και επιλέγουμε. Κλικ στο OK.
Επιστρέφουμε στην Άφιξη του πίνακα και στην Εικόνα 3 βλέπουμε ότι το ΔΔΡ προστέθηκε στο κάτω μέρος της λίστας με τα υλικά της άφιξης. Παράλληλα προστέθηκε στο μονογραμμικό της άφιξης.

Επιλέγοντας Άφιξη βλέπουμε το μονογραμμικό της άφιξης μαζί με ενδεικτικές φωτογραφίες των υλικών της.

Εικόνα 1 Επιλέγοντας Άφιξη βλέπουμε το μονογραμμικό της άφιξης μαζί με ενδεικτικές φωτογραφίες των υλικών της.

Τα υλικά των πινάκων είναι οργανωμένα σε κατηγορίες που μας επιτρέπουν να τα βρούμε εύκολα και να τα επιλέξουμε.

Εικόνα 2 Τα υλικά των πινάκων είναι οργανωμένα σε κατηγορίες που μας επιτρέπουν να τα βρούμε εύκολα και να τα επιλέξουμε.

Ερώτηση 2 Πώς μπορώ να αλλάξω τη θέση του ΔΔΡ στα υλικά της άφιξης του πίνακα διανομής;

Η θέση του ΔΔΡ στην άφιξη δεν είναι σωστή. Η σωστή θέση του είναι μετά από το γενικό διακόπτη. Στην Εικόνα 3, με δεξί κλικ στη φωτογραφία του ΔΔΡ επιλέγουμε Μετακίνηση πάνω. Το ΔΔΡ έρχεται πάνω από το γενικό διακόπτη και κάτω από την ασφάλεια. Αν θέλουμε να το μετακινήσουμε και πάνω από την ασφάλεια τότε επαναλαμβάνουμε την μετακίνηση.

Το ΔΔΡ προστέθηκε στον πάτο της λίστας των υλικών της άφιξης. Το μετακινούμε προς τα πάνω.

Εικόνα 3 Το ΔΔΡ προστέθηκε στον πάτο της λίστας των υλικών της άφιξης. Το μετακινούμε προς τα πάνω.

Η τελική μορφή της άφιξης

Εικόνα 4 Η τελική μορφή της άφιξης

Ερώτηση 3 Τι θα συμβεί αν από λάθος στην Εικόνα 2, επιλέξω τον 2-πολικό αντί του 4-πολικού ΔΔΡ;

Το πρόγραμμα διαθέτει αρκετή ευφυία για να αντιληφθεί ότι σε μία τριφασική άφιξη ο 2-πολικός ΔΔΡ είναι λάθος. Έτσι αυτόματα θα αντικαταστήσει τον 2-πολικό ΔΔΡ που επιλέξαμε με τον αντίστοιχο 4-πολικό ΔΔΡ.

Στο επόμενο άρθρο θα δούμε πώς μπορούμε να έχουμε περισσότερους από ένα ΔΔΡ σε ένα πίνακα διανομής.


Μέρος 13

Ερώτηση 1 Πώς μπορώ να ασφαλίσω από διαρροή ρεύματος τη γραμμή του ψυγείου-καταψύκτη;

Σε ένα εξοχικό, ο ιδιοκτήτης μού παραπονιέται ότι συχνά αναγκάζεται να πετάξει το περιεχόμενο του καταψύκτη γιατί ο γενικός ΔΔΡ ανοίγει στη διάρκεια της απουσίας του. Αυτό συμβαίνει πιο συχνά το χειμώνα όταν πέφτουν κεραυνοί. Τι μπορώ να κάνω;

Απάντηση

1. Διακόπτης διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτόματου

Θα πρέπει να γνωρίσουμε νέα υλικά που υπάρχουν στην αγορά. Ένα τέτοιο υλικό είναι ο διακόπτης διαρροής με θερμική και μαγνητική προστασία. Στη βιβλιοθήκη υλικών πινάκων του προγράμματος υπάρχουν καταχωρημένα όλα τα υλικά που χρειαζόμαστε για να σχεδιάσουμε έναν πίνακα διανομής. Στην Εικόνα 1 βλέπουμε τους διακόπτες διαρροής με προστασία υπερέντασης (RCBO) τα οποία είναι υλικά που συνδυάζουν την προστασία των ανθρώπων με την προστασία των καλωδίων.
Στην Εικόνα 2 και 3 βλέπουμε τους RCBO των εταιρειών ΑΒΒ και HAGER αντίστοιχα. Σημειώνουμε ότι στις σελίδες αυτές πηγαίνουμε από τους συνδέσμους που υπάρχουν στο κάτω δεξιά μέρος της Εικόνας 1. Οι διακόπτες RCBO παράγονται σε μεγάλη ποικιλία. Πιο συγκεκριμένα:

 • Ονομαστικό ρεύμα μικροαυτόματου, In από 10Α έως 40A
 • Τύπου AC, A, APR
 • Ονομαστικό ρεύμα διαρροής ΙΔn = 10, 30, 100, 300 mA

2. Τα κυκλώματα του ενικού πίνακα

Στην Εικόνα 4 βλέπουμε τα κυκλώματα του γενικού πίνακα. Τα πρώτα δύο κυκλώματα είναι οι γραμμές προς τους υποπίνακες ΠΦ2 και ΠΦ3. Οι γραμμές αυτές συνδέονται στους κύριους ζυγούς. Ακολουθούν τα κυκλώματα του γενικού πίνακα που συνδέονται στον Υποζυγό 1 και προστατεύονται από ένα ΔΔΡ AC με ΙΔn = 30mA. Στη γραμμή 13 υπάρχει το κύκλωμα του καταψύκτη που προστατεύεται από ένα RCBO με ΙΔn = 30mA κατηγορίας APR. Η κατηγορία APR εμφανίζει λιγότερη ευαισθησία σε διαρροές που προκαλούν οι κεραυνοί.

3. Μονογραμμικό σχέδιο του γενικού πίνακα

Στην Εικόνα 5 βλέπουμε το μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα. Με τα κόκκινα πλαίσια έχουμε σημειώσει τους διακόπτες διαρροής.

4. Σχέδιο με τα υλικά του γενικού πίνακα

Στην Εικόνα 6 βλέπουμε το σχέδιο με την όψη του γενικού πίνακα. Με τα κόκκινα πλαίσια έχουμε σημειώσει τους διακόπτες διαρροής.

Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένη θερμική και μαγνητική προστασία (RCBO)

Εικόνα 1 Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένη θερμική και μαγνητική προστασία (RCBO)

Σελίδα με RCBO από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ABB

Εικόνα 2 Σελίδα με RCBO από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ABB

Σελίδα με RCBO από τον ελληνικό ιστότοπο της εταιρείας HAGER

Εικόνα 3 Σελίδα με RCBO από τον ελληνικό ιστότοπο της εταιρείας HAGER

Τα κυκλώματα του γενικού πίνακα με τους κύριους ζυγούς και υποζυγούς

Εικόνα 4 Τα κυκλώματα του γενικού πίνακα με τους κύριους ζυγούς και υποζυγούς

Το μονογραμμικό σχέδιο του γενικού πίνακα. Με κόκκινο πλαίσιο έχουμε σημειώσει τους ΔΔΡ.

Εικόνα 5 Το μονογραμμικό σχέδιο του γενικού πίνακα. Με κόκκινο πλαίσιο έχουμε σημειώσει τους ΔΔΡ.

Το σχέδιο με τα υλικά του γενικού πίνακα. Με κόκκινο πλαίσιο έχουμε σημειώσει τους ΔΔΡ.

Εικόνα 6 Το σχέδιο με τα υλικά του γενικού πίνακα. Με κόκκινο πλαίσιο έχουμε σημειώσει τους ΔΔΡ.

Από τον Χρήστο Σανδαλίδη H/M Μηχανικό ΕΜΠ, Υπεύθυνο ανάπτυξης τεχνικού λογισμικού της εταιρείας TiSoft   www.ti-soft.com/el

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Περισσότερες πληροφορίες

Αποδοχή

1) Γενικοί όροι:

Α. Τα μηνύματα και τα άρθρα, εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του ιστότοπου, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της ομάδας διαχείρισης.

Β. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η αναζήτηση, η οποία περιέχει μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Με γράμματα ή με μικρές λέξεις κλειδιά, θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

Γ. Απαγορεύεται η αντιγραφή άρθρων χωρίς τη ρητή ή γραπτή μας συναίνεση. Για την πλήρη αναδημοσίευση άρθρου απαιτείται ρητή άδεια από το δημιουργό του, ή σε αυτόν που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Για αντιγραφή άρθρων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@electricalnews.gr Στα άρθρα που θα επιτραπεί η αντιγραφή, να αναγράφετε στο κάτω μέρος την πηγή τουλάχιστον, με σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί κατ ευθείαν στο σωστό άρθρο.

2) Γενικά για την ιστοσελίδα μας:

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να μαζέψει όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, να παρουσιάσει νέο υλικό ή εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογία στο κομμάτι των υπολογιστών και του software, να παρέχει γνώση και πληροφορία σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, ανθρώπους που ασχολούνται είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά με το Hardware, απλούς πολίτες που πολλές φορές τους δημιουργούνται απορίες πάνω σε πολλά από αυτά τα θέματα και θα ήθελαν κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν και γενικότερα, ενημέρωση σε Ηλεκτρολογία - τεχνολογία - τεχνικά άρθρα.

Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα η σελίδα αυτή να δημοσιεύσει συνδικαλιστικό ή πολιτικό περιεχόμενο και γενικότερα περιεχόμενο που φέρνει σε αντιπαράθεση επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες, εταιρείες κλπ.

Αφορά μόνο προώθηση ιδεών και γνώσεων για τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και της Τεχνολογίας.

Τα άρθρα έχουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένα με τρόπο, όσο γίνεται πιο κατανοητό για όλους, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι απλοί αναγνώστες που τους ενδιαφέρει η θεματολογία μας.

Γνωρίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια πχ: Ηλεκτρολογία -  τηλεπικοινωνίες - υπολογιστές - τεχνολογία -κινητά και πολλά ακόμη και αυτό καθιστά το έργο της σελίδας ακόμη πιο δύσκολο. Προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας με νέα άρθρα σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού, καθημερινά συνδυάζουμε τις προσωπικές μας δουλειές και την ενημέρωση της σελίδας ώστε να υπάρχει υλικό για όλα όσα προαναφέραμε, στη σοβαρότερη και εγκυρότερη μορφή που είναι εφικτό.

Πριν δημοσιευτεί κάποιο άρθρο, κοιτάμε να είναι όσο πιο εμπεριστατωμένο γίνεται και να μη δίνει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3) Διαφημίσεις

Οποιοσδήποτε θελήσει ή επιθυμεί να διαφημιστεί σε αυτή τη σελίδα με τον τρόπο δημοσίευσης κάποιου άρθρου, θα πρέπει να μεριμνεί ώστε το άρθρο να έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε αυτό που θα παρουσιάσει. Πχ: Αν είναι κατασκευαστής κάποιου υλικού, θα πρέπει να παρουσιάσει το υλικό αυτό με κάθε λεπτομέρεια καθώς και το τι ακριβώς κάνει  και κατόπιν αυτού, να παρουσιάσει με κάποιο link την εταιρεία του ή τη μάρκα του υλικού που αντιπροσωπεύει.

Για διαφήμιση, υπάρχουν τα banner σε όλες τις σελίδες και μπορούν να μπουν ακόμη και στα άρθρα διακριτικά banners τα οποία με τα αντίστοιχα links θα οδηγούν στην εκάστοτε εταιρεία.

Υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ακόμη και σε μορφή βιντεοσκόπησης της εταιρείας του, από ανθρώπους μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη βιντεοσκόπηση σε συνεργασία πάντα με υπεύθυνο της εταιρείας ο οποίος θα εξηγεί καθ όλη τη διάρκεια το κάθε τι που βλέπουμε στο βίντεο, ώστε να έχει και τη μορφή εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της κάθε εταιρείας.

Υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ακόμη και με droners.

4) Forum (το Forum θα λειτουργήσει προσεχώς, κατασκευάζεται για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, του forum και των χρηστών)

Α. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στον ιστότοπο. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:

 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του ιστότοπου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές ή αθλητικές ή προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να παραμένουν εντός της θεματολογίας της ιστοσελίδας, των ενοτήτων και των επί μέρους θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπ’ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να ΜΗΝ δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης πλέον του ενός (1) αρχείου πολυμέσων (video, ήχος, φωτογραφία) ανά μήνυμα, να κάνουν χρήση της λειτουργίας SPOILER σε αναλογία "ένα spoiler ανά αρχείο", έχοντας υπ’ όψιν τους ότι μόνη η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο ως απάντηση σε μία συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης. Επιπλέον να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping]. Επιπλέον, να μη δημοσιεύουν νέο μήνυμα σε θέμα η συζήτηση του οποίου έχει σταματήσει πλέον του τριμήνου, εκτός εάν το νέο μήνυμα προσφέρει νέες και ουσιώδεις πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να μη συμμετέχουν στον ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 400x90 και 50 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 14) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 90x90 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Η ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Β. Επαφίεται στην κρίση της ομάδας διαχείρισης αν θα παραμένουν ενεργά θέματα ή μηνύματα, η θεματολογία των οποίων, έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και μηνύματα αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, με το ύφος και το περιεχόμενο του ιστότοπου, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στον ιστότοπο (ban).

Δ. Τα μέλη συμφωνούν ότι ο λογαριασμός τους στον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την είσοδο και λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από το electricalnews.gr

Ε. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

ΣΤ. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από τον ιστότοπο (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο electricalnews.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο electricalnews.gr

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και διαμονή στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

Το video της εβδομάδας