PanelCAD Για εγκαταστάτες

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Παραγωγή των εντύπων και σχεδίων που απαιτεί η νέα ΥΔΕ (Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011) ...

από την TiSoft. To ElectricalDesign υπήρξε τα τελευταία 27 χρόνια το βασικό εργαλείο του Έλληνα ηλεκτρολόγου μελετητή για τη μελέτη και σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής αλλά και μέσης τάσης.

Χιλιάδες κτήρια έχουν μελετηθεί και στη συνέχεια κατασκευαστεί με βάση τα σχέδια και τους υπολογισμούς του ElectricalDesign.

Χρησιμοποιώντας αυτή την εμπειρία φτιάξαμε το PanelCAD για εγκαταστάτες το οποίο καλύπτει τις νέες απαιτήσεις για την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ). Το PanelCAD για εγκαταστάτες παράγει γρήγορα και εύκολα όλα τα έντυπα και σχέδια που απαιτεί η νέα ΥΔΕ (Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011).

Εξοικονομήστε χρόνο και κόπο

Τα έντυπα που απαιτεί η νέα ΥΔΕ απαιτούν αρκετό χρόνο για την παραγωγή τους ενώ για τα σχέδια (εάν αυτά πρόκειται να γίνουν με ένα απλό σχεδιαστικό πρόγραμμα) απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία και στη συνέχεια αρκετή και επαναλαμβανόμενη δουλειά.

Το PanelCAD για εγκαταστάτες επιταχύνει εξαιρετικά την όλη διαδικασία αφού παράγει τα έντυπα συμπληρωμένα και έτοιμα για υποβολή ενώ τα σχέδια παράγονται και αυτά αυτόματα βάσει των δεδομένων που εισάγετε εσείς στο πρόγραμμα σε πίνακες.

Έτσι, ο χρήστης του προγράμματος παίρνει στον ελάχιστο δυνατό χρόνο όλα τα απαιτούμενα σχέδια και έντυπα και μάλιστα χωρίς να χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις σχεδίασης.

Σκεφτείτε μία πολυκατοικία με 10 διαμερίσματα. Χρησιμοποιώντας το ElectricalDesign ένας μελετητής κάνει εύκολα και γρήγορα την ηλεκτρολογική μελέτη της οικοδομής. Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή θα πρέπει να παραδοθούν στη ΔΕΔΔΗΕ 11 ξεχωριστοί φάκελοι (10 διαμερίσματα + κοινόχρηστο). Εδώ, το κέρδος σε χρόνο με χρήση του PanelCAD για εγκαταστάτες είναι κατά αναλογία δεκαπλάσιο.

Παραγόμενα:

 • Έντυπα
  • Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ) & Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης (ΥΔΚΕ)
  • Πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Έντυπα ΔΕΔΔΗΕ & ΟΤΕ
  • Υπεύθυνες δηλώσεις κ.ά.
 • Σχέδια
  • Μονογραμμικά διαγράμματα ηλεκτρικών πινάκων
  • Σχέδιο διάταξης υλικών και διαστάσεις ηλεκτρικών πινάκων
  • Σχέδια εγκατάστασης - Κατόψεις

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις σχεδίασης

Στο PanelCAD για εγκαταστάτες διατηρήσαμε το γνωστό από τα άλλα προγράμματά μας «υβριδικό» περιβάλλον, δηλαδή ένα περιβάλλον χρήσης στο οποίο η εισαγωγή των στοιχείων γίνεται περισσότερο σε φόρμες, πίνακες και πλαίσια κειμένου και λιγότερο σε σχέδιο. Αυτή η διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 1. Η ροή εργασίας με το πρόγραμμα απλοποιείται σε μια λογικά οργανωμένη συμπλήρωση στοιχείων. Δε χρειάζεται να θυμόμαστε μία συγκεκριμένη σειρά ενεργειών που πρέπει να κάνουμε ώστε να πούμε στο πρόγραμμα τι πρέπει αυτό να κάνει. Αντίθετα το πρόγραμμα μας ρωτά τι στοιχεία χρειάζεται για να ολοκληρώσει τη δουλειά που θέλουμε. Αυτή η ροή εργασίας όχι μόνο διευκολύνει και επιταχύνει τη διαδικασία σε μία πολυάσχολη ημέρα εργασίας αλλά και ελαχιστοποιεί τα πιθανά λάθη.
 2. Αν ξεχάσουμε να συμπληρώσουμε κάποιο από τα απαιτούμενα στοιχεία, το πρόγραμμα μας το υπενθυμίζει.
 3. Το πρόγραμμα δίνει αρχικές (default) τιμές σε όλα τα σημεία που αυτό είναι δυνατό. Έτσι, αν ο χρήστης του προγράμματος δεν είναι σίγουρος για το τι πρέπει να δώσει στο συγκεκριμένο σημείο μπορεί να αφήσει την αρχική τιμή. Όλες αυτές οι τιμές έχουν επιλεχθεί και αποφασιστεί από εμάς και εμπεριέχουν τη γνώση και την εμπειρία πολλών ετών στις ηλεκτρολογικές μελέτες αλλά και τη σχεδίαση λογισμικού.
 4. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις σχεδίασης. Είναι ελάχιστες οι στιγμές που θα χρειαστεί να σχεδιάσουμε κάτι σε σχέδιο και ακόμα και εκεί οι ενέργειες που κάνουμε είναι τόσο απλές που ακόμα και ένας χρήστης χωρίς καθόλου εμπειρία σε κάποιο σχεδιαστικό πρόγραμμα μπορεί εύκολα να κάνει.

Μπορούμε για παράδειγμα να δημιουργήσουμε έναν πίνακα με 15 γραμμές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αφού δίνουμε απλά τις γραμμές σε ένα λογιστικό φύλλο. Στη συνέχεια μπορούμε εύκολα να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε ή να διορθώσουμε τις γραμμές του ηλεκτρικού πίνακα σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον.

Παρακάτω αναλύονται τα τέσσερα βήματα για να δημιουργήσετε γρήγορα και εύκολα μια πλήρη ΥΔΕ έτοιμη για παράδοση.

Βήμα 1, Έναρξη έργου, Υπεύθυνη δήλωση

Για κάθε νέο έργο εισάγετε:

 • τα στοιχεία του ιδιοκτήτη
 • τα στοιχεία του εγκαταστάτη που τα επιλέγετε από την αντίστοιχη βάση δεδομένων.
 • τα στοιχεία του πρακτορείου
 • τα στοιχεία της εγκατάστασης

Αυτόματα παράγεται η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.

Βήμα 2, Ηλεκτρική εγκατάσταση, Μονογραμμικά διαγράμματα

Η ηλεκτρική εγκατάσταση ξεκινά με τον Γενικό Πίνακα. Αν έχετε υποπίνακες εύκολα μπορείτε να δημιουργήσετε το δέντρο της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Σε κάθε πίνακα ορίζετε τον αριθμό των γραμμών και το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα το πλήρες μονογραμμικό.

Για κάθε γραμμή, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε:

 • την περιγραφή και τα kW του φορτίου
 • το μήκος, τον τύπο και τη διατομή του καλωδίου

Το πρόγραμμα υπολογίζει και σας δείχνει:

 • την πτώση τάσης, το ρεύμα γραμμής, τη συσκευή προστασίας κάθε γραμμής
 • την εγκατεστημένη και αναρροφούμενη ισχύ
 • το παροχικό καλώδιο, τα υλικά της άφιξης

Το μονογραμμικό διάγραμμα κάθε πίνακα σχεδιάζεται αυτόματα σε χαρτί Α4, σε μία ή περισσότερες σελίδες.

Βήμα 3, Πρωτόκολλο ελέγχου

Το λογιστικό φύλλο με το πρωτόκολλο ελέγχου έρχεται με συμπληρωμένες όλες τις στήλες πλην των στηλών με τις μετρήσεις.

Στις στήλες αυτές καταχωρείτε τις μετρήσεις που πήρατε. Αν το όργανο που χρησιμοποιήσατε, δημιουργεί αρχείο με τις μετρήσεις, τότε απλά επιλέγετε τις μετρήσεις που αντιστοιχούν σε κάθε κύκλωμα.

Το πρωτόκολλο ελέγχου περιλαμβάνει όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες.

Βήμα 4, Σχέδια εγκατάστασης, έκθεση παράδοσης

Αν οι αρχιτεκτονικές κατόψεις υπάρχουν σε αρχεία DWG / DXF τότε τις εισάγετε στο πρόγραμμα και πάνω σε αυτές σχεδιάζετε για κάθε κύκλωμα:

 • τα σύμβολα των συσκευών και υλικών. Παράλληλα επιλέγετε το δωμάτιο που θα χρεωθεί.
 • τις γραμμές των καλωδίων

Τα σχέδια εγκατάστασης παράγονται αυτόματα από το πρόγραμμα στη σωστή κλίμακα μαζί με το υπόμνημα συμβόλων σε χαρτί Α4.

Η έκθεση παράδοσης όλης της ηλεκτρικής εγκατάστασης παράγεται αυτόματα χωρίς καμία άλλη προσπάθεια από εσάς.

Διασύνδεση με όργανα μέτρησης

Το πρόγραμμα έχει διασύνδεση σχεδόν με το σύνολο των οργάνων μέτρησης που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά και εκτελούν μετρήσεις Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το ΦΕΚ 844Β-16/5/2011. Κάθε όργανο μέτρησης παράγει ένα αρχείο excel το οποίο μεταφέρεται στο πρωτόκολλο ελέγχου προσφέροντας ακρίβεια και κερδίζοντάς σας χρόνο.

Διασύνδεση με το ElectricalDesign

Τα δύο προγράμματα (ElectricalDesign και PanelCAD για εγκαταστάτες) επικοινωνούν μεταξύ τους και ανταλλάσσουν στοιχεία ούτως ώστε να γλιτώνουμε τη διπλή καταχώρησή τους.

Έτσι, ο μελετητής μπορεί να εξάγει τη μελέτη που έχει κάνει με το ElectricalDesign και να την αποστείλει στον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ο οποίος χρησιμοποιεί το PanelCAD για εγκαταστάτες. Ο τελευταίος θα κερδίσει σημαντικό χρόνο αφού δε θα χρειαστεί να εισάγει ένα μεγάλο μέρος από τα στοιχεία που απαιτούνται.

Καταλαβαίνουμε ότι ένα από τα θέματα που απασχολούν τον χρήστη ενός προγράμματος είναι η εκμάθησή του. Για το λόγο αυτό φτιάξαμε μία σειρά από μαθήματα σε βίντεο που εξηγούν τον τρόπο χρήσης. Πιστεύουμε ότι τα μαθήματα σε βίντεο είναι ο καλύτερος τρόπος εκμάθησης ενός προγράμματος και γι' αυτό έχουμε επενδύσει σε αυτά τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια.

Επειδή η συνεργασία μας με τους πελάτες μας δεν τελειώνει στην πώληση ενός προγράμματος αλλά εκεί ακριβώς ξεκινά, δίνουμε μεγάλη σημασία στην υποστήριξη και τη βοήθεια. Παρέχουμε υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και μέσω ίντερνετ (τηλεσυνδιάσκεψη) ενώ παράλληλα έχουμε καταρτίσει μία online βάση γνώσης η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

Επιπλέον πλούσια αρθρογραφία για την παραγωγή των εντύπων και σχεδίων με τη νέα ΥΔΕ με τη βοήθεια του προγράμματος μπορεί να βρει ο χρήστης στα παρακάτω άρθρα όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Εγκαταστάτης.

Πηγή: www.ti-shoft.com

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Περισσότερες πληροφορίες

Αποδοχή

1) Γενικοί όροι:

Α. Τα μηνύματα και τα άρθρα, εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του ιστότοπου, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της ομάδας διαχείρισης.

Β. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η αναζήτηση, η οποία περιέχει μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Με γράμματα ή με μικρές λέξεις κλειδιά, θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

Γ. Απαγορεύεται η αντιγραφή άρθρων χωρίς τη ρητή ή γραπτή μας συναίνεση. Για την πλήρη αναδημοσίευση άρθρου απαιτείται ρητή άδεια από το δημιουργό του, ή σε αυτόν που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Για αντιγραφή άρθρων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@electricalnews.gr Στα άρθρα που θα επιτραπεί η αντιγραφή, να αναγράφετε στο κάτω μέρος την πηγή τουλάχιστον, με σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί κατ ευθείαν στο σωστό άρθρο.

2) Γενικά για την ιστοσελίδα μας:

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να μαζέψει όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, να παρουσιάσει νέο υλικό ή εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογία στο κομμάτι των υπολογιστών και του software, να παρέχει γνώση και πληροφορία σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, ανθρώπους που ασχολούνται είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά με το Hardware, απλούς πολίτες που πολλές φορές τους δημιουργούνται απορίες πάνω σε πολλά από αυτά τα θέματα και θα ήθελαν κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν και γενικότερα, ενημέρωση σε Ηλεκτρολογία - τεχνολογία - τεχνικά άρθρα.

Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα η σελίδα αυτή να δημοσιεύσει συνδικαλιστικό ή πολιτικό περιεχόμενο και γενικότερα περιεχόμενο που φέρνει σε αντιπαράθεση επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες, εταιρείες κλπ.

Αφορά μόνο προώθηση ιδεών και γνώσεων για τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και της Τεχνολογίας.

Τα άρθρα έχουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένα με τρόπο, όσο γίνεται πιο κατανοητό για όλους, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι απλοί αναγνώστες που τους ενδιαφέρει η θεματολογία μας.

Γνωρίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια πχ: Ηλεκτρολογία -  τηλεπικοινωνίες - υπολογιστές - τεχνολογία -κινητά και πολλά ακόμη και αυτό καθιστά το έργο της σελίδας ακόμη πιο δύσκολο. Προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας με νέα άρθρα σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού, καθημερινά συνδυάζουμε τις προσωπικές μας δουλειές και την ενημέρωση της σελίδας ώστε να υπάρχει υλικό για όλα όσα προαναφέραμε, στη σοβαρότερη και εγκυρότερη μορφή που είναι εφικτό.

Πριν δημοσιευτεί κάποιο άρθρο, κοιτάμε να είναι όσο πιο εμπεριστατωμένο γίνεται και να μη δίνει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3) Διαφημίσεις

Οποιοσδήποτε θελήσει ή επιθυμεί να διαφημιστεί σε αυτή τη σελίδα με τον τρόπο δημοσίευσης κάποιου άρθρου, θα πρέπει να μεριμνεί ώστε το άρθρο να έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε αυτό που θα παρουσιάσει. Πχ: Αν είναι κατασκευαστής κάποιου υλικού, θα πρέπει να παρουσιάσει το υλικό αυτό με κάθε λεπτομέρεια καθώς και το τι ακριβώς κάνει  και κατόπιν αυτού, να παρουσιάσει με κάποιο link την εταιρεία του ή τη μάρκα του υλικού που αντιπροσωπεύει.

Για διαφήμιση, υπάρχουν τα banner σε όλες τις σελίδες και μπορούν να μπουν ακόμη και στα άρθρα διακριτικά banners τα οποία με τα αντίστοιχα links θα οδηγούν στην εκάστοτε εταιρεία.

Υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ακόμη και σε μορφή βιντεοσκόπησης της εταιρείας του, από ανθρώπους μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη βιντεοσκόπηση σε συνεργασία πάντα με υπεύθυνο της εταιρείας ο οποίος θα εξηγεί καθ όλη τη διάρκεια το κάθε τι που βλέπουμε στο βίντεο, ώστε να έχει και τη μορφή εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της κάθε εταιρείας.

Υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ακόμη και με droners.

4) Forum (το Forum θα λειτουργήσει προσεχώς, κατασκευάζεται για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, του forum και των χρηστών)

Α. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στον ιστότοπο. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:

 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του ιστότοπου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές ή αθλητικές ή προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να παραμένουν εντός της θεματολογίας της ιστοσελίδας, των ενοτήτων και των επί μέρους θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπ’ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να ΜΗΝ δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης πλέον του ενός (1) αρχείου πολυμέσων (video, ήχος, φωτογραφία) ανά μήνυμα, να κάνουν χρήση της λειτουργίας SPOILER σε αναλογία "ένα spoiler ανά αρχείο", έχοντας υπ’ όψιν τους ότι μόνη η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο ως απάντηση σε μία συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης. Επιπλέον να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping]. Επιπλέον, να μη δημοσιεύουν νέο μήνυμα σε θέμα η συζήτηση του οποίου έχει σταματήσει πλέον του τριμήνου, εκτός εάν το νέο μήνυμα προσφέρει νέες και ουσιώδεις πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να μη συμμετέχουν στον ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 400x90 και 50 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 14) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 90x90 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Η ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Β. Επαφίεται στην κρίση της ομάδας διαχείρισης αν θα παραμένουν ενεργά θέματα ή μηνύματα, η θεματολογία των οποίων, έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και μηνύματα αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, με το ύφος και το περιεχόμενο του ιστότοπου, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στον ιστότοπο (ban).

Δ. Τα μέλη συμφωνούν ότι ο λογαριασμός τους στον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την είσοδο και λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από το electricalnews.gr

Ε. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

ΣΤ. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από τον ιστότοπο (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο electricalnews.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο electricalnews.gr

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και διαμονή στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

Το video της εβδομάδας