Ενημέρωση προς την κατεύθυνση της ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Είναι τραγικό, η παρακάτω ανακοίνωση της

ΠΟΣΕΗ, να ΜΗΝ διαβάζεται από το σύνολο των Αδειούχων Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών, ή όσους θέλουν να κάνουν το επάγγελμα αυτό στο μέλλον δηλ, σπουδαστές - φοιτητές, αλλά και απλούς πολίτες, οι οποίοι πέφτουν έρμαια ορισμένων αντιεπαγγελματιών που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των καταναλωτών. Το άρθρο το είχα ανεβάσει στην προηγούμενη ιστοσελίδα μας, αλλά λίγο διάστημα μετά κατασκευάστηκε και λειτουργεί η νέα.

Η παρακάτω ανακοίνωση της ΠΟΣΕΗ θα πρέπει να διαβάζεται από όλους τους ''κοινούς θνητούς'' (πέραν των ηλεκτρολόγων) διότι πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει και ο καταναλωτής ότι η ΥΔΕ, ή το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, ή πιστοποιητικό ηλεκτρικής εγκατάστασης, δεν είναι απλή υπόθεση, αλλά αφορά την ίδια τους τη ζωή και τη ζωή των παιδιών τους, όσο αφορά τον κίνδυνο από ηλεκτροπληξία. Πρέπει να λάβουν τέλος κάποια στιγμή οι αλχημείες κάποια στιγμή όσο αφορά τα θέματα ασφάλειας από ηλεκτροπληξία. Πρέπει να καταλάβει ο πολίτης ότι η ΥΔΕ που τους ζητάει η ΔΕΗ δεν είναι για πλάκα ούτε για να τους ζoρίσει ψυχολογικά, συναισθηματικά, ψυχιατρικά, ή οικονομικά. Τους τη ζητάει διότι προέχει η ασφάλειά τους.

Διότι τους χτυπάει το καμπανάκι ... το καμπανάκι ότι, μπορεί να έχουν φθαρεί τα καλώδια στο σπίτι, να έχει χαλάσει ή να μην υπάρχει ρελέ διαρροής, να έχει ''τελειώσει'' η ζωή της γείωσής τους και πολλά άλλα, που μόνο ένας Αδειούχος Ηλεκτρολόγος μπορεί να ελέγξει και να τους πιστοποιήσει ότι είναι όλα ΟΚ ή χρήζουν αντικατάστασης οι γραμμές και τα καλώδια ώς την Πτολεμαϊδα !!!

Στη φωτογραφία αναφέρω πιστοποιητικό, γιατί έτσι το γνωρίζει το σύνολο των πολιτών. Η ''νέα'' ονομασία από το 2011, είναι ΥΔΕ (Υπεύθηνη Δήλωση Εγκαταστάτη).

Κοινοποιούμε όλοι ξανά, είναι επίκαιρο όσο ποτέ και πρέπει να διαβαστεί από μπαμπάδες - μαμάδες - γιαγιάδες - αδέρφια και όλο το γεννεολογικό μας δέντρο. Επιτέλους πρέπει να ξυπνήσουμε σε ορισμένα θέματα που αφορούν την ασφάλειά μας και πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο.

yd1

Να περάσουμε στην ανακοίνωση της ΠΟΣΕΗ Δεκεμβρίου 2016:

Η ΠΟΣΕΗ ενημερώνει σχετικά με τον επανέλεγχο εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, για την ασφάλεια και προστασία των καταναλωτών.

Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:
Με αφορμή τα όσα αναφέρθηκαν σε εκπομπές των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο θέμα της ρύθμισης των οφειλών της ΔΕΗ και συγκεκριμένα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ του Ν.4483/1965) από αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο (όπου απαιτείται από την ισχύουσα Νομοθεσία π.χ λήξη της ΥΔΕ μετά το πέρας των 14 ετών στις κατοικίες), η Π.Ο.Σ.Ε.Η ενημερώνει προς την κατεύθυνση της ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.
Η διαδικασία της ΥΔΕ του Ν.4483/1965 η οποία εκδίδεται από αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο, αποτελεί μία νομοθετική υποχρέωση του καταναλωτή που έχει ως σκοπό να διαφυλάξει την ασφαλή λειτουργία της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (Ε.Η.Ε) και συνεπώς να προστατέψει τον καταναλωτή από την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.


Η έκδοση μιας ΥΔΕ δεν αποτελεί μία απλή γραφειοκρατική διαδικασία. Αντίθετα αποτελεί μία παροχή συγκεκριμένης Τεχνικής υπηρεσίας η οποία απαιτεί την παρουσία του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου στο χώρο της Ε.Η.Ε, όπου θα γίνει ο έλεγχος της καλής και ασφαλούς λειτουργίας της με τη χρήση διακριβωμένων οργάνων ελέγχου, από τα οποία σε συνδυασμό με την Τεχνική γνώση και εξειδίκευση του αδειούχου Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, πραγματοποιούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι και μετρήσεις ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η Ε.Η.Ε είναι ασφαλής για να συνεχίσει να χρησιμοποιείται και να λειτουργεί απρόσκοπτα στην κατοικία, στον επαγγελματικό χώρο, στη βιοτεχνία, κ.λ.π.


Η ΥΔΕ είναι Τεχνικό έντυπο, στο οποίο περιγράφονται όλοι οι έλεγχοι και οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο, όπου με την υπογραφή του επιβεβαιώνει ότι η Ε.Η.Ε μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα και με ασφάλεια για τον χρήστη της. Ο αδειούχος Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος με την υπογραφή του στην ΥΔΕ αναλαμβάνει την ευθύνη της καλής και ασφαλούς λειτουργίας της Ε.Η.Ε, για όσα χρόνια προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία μέχρι τον επόμενο έλεγχο της καλής λειτουργίας της.


Η ΥΔΕ του Ν.4483/1965 δεν είναι ένα απλό «πιστοποιητικό» και δεν μπορεί να εκδοθεί από το γραφείο του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, διότι σε τέτοια περίπτωση είναι ψευδής, πλαστή και το σημαντικότερο εγκυμονεί κινδύνους για τον καταναλωτή που την παραλαμβάνει, αφού δεν έχουν πραγματοποιηθεί όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και οι μετρήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ασφαλής λειτουργία της για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του καταναλωτή.
Ο καταναλωτής που χρειάζεται (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την ισχύουσα Νομοθεσία) έλεγχο της καλής λειτουργίας της Ε.Η.Ε, είναι υποχρεωμένος να καλέσει τον αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο να πραγματοποιήσει έλεγχο στην Ε.Η.Ε σύμφωνα με τα παραπάνω. Αυτή η παροχή Τεχνικής υπηρεσίας, η οποία οδηγεί στην έκδοση της ΥΔΕ, κοστολογείται από τον επαγγελματία αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο και όχι αποσπασματικά και μεμονωμένα η έκδοση του Τεχνικού εντύπου της ΥΔΕ, όπως εσφαλμένα αναφέρεται σε κάποια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.


Η κοστολόγηση αυτής της παροχής υπηρεσίας από τους αδειούχους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους απαγορεύεται να πραγματοποιείται από οποιαδήποτε «Ένωση Ηλεκτρολόγων» ή «Σωματείο Ηλεκτρολόγων». Καταρχήν, διότι απαγορεύεται από την ισχύουσα Νομοθεσία περί «Προστασίας Ελεύθερου Ανταγωνισμού» (Ν.3959/2011 & Ν.703/1977) ο καθορισμός συγκεκριμένων οριζόντιων χρεώσεων για όλους τους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες και κατά δεύτερον διότι καμία «Ένωση Ηλεκτρολόγων» ή «Σωματείο Ηλεκτρολόγων» δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα να κοστολογεί με συγκεκριμένο και δεσμευτικό ποσό την υπηρεσία που παρέχουν προς τους καταναλωτές τα μέλη της/του Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι.


Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις περί «Απαγορευμένων Συμπράξεων» (Άρθρο 1 του Ν.3959/2011) οι οποίες οδηγούν σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις όλους όσοι με τις ενέργειές τους καθορίζουν την κοστολόγηση των επαγγελματιών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων μέσα από συγκεκριμένες και δεσμευτικές οριζόντιες χρεώσεις. Η παροχή Τεχνικής υπηρεσίας από αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο, η οποία οδηγεί στην έκδοση της ΥΔΕ του Ν.4483/1965, δεν μπορεί να κοστολογείται το ίδιο σε κάθε περίπτωση ελέγχου μιας Ε.Η.Ε. Για παράδειγμα ο έλεγχος της Ε.Η.Ε μιας κατοικίας 40 τ.μ (γκαρσονιέρα) δεν μπορεί να έχει το ίδιο κόστος με τον έλεγχο της Ε.Η.Ε μίας κατοικίας 120 τ.μ. ή τον έλεγχο της Ε.Η.Ε μιας κατοικίας των 200 τ.μ.
Όσοι εκδίδουν ΥΔΕ του Ν.4483/1965 χωρίς να πραγματοποιήσουν έλεγχο και μέτρηση της Ε.Η.Ε του χώρου, παρανομούν σε βάρος της ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούν να ελεγχθούν μετά από καταγγελία και να έχουν διοικητικές και άλλες κυρώσεις, από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας.


Στη χώρα μας είναι πολλά τα περιστατικά σοβαρών ατυχημάτων από ηλεκτροπληξία, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν καταρχήν υπήρχε η ορθή, συνεχής και συνεπής εφαρμογή του περιοδικού ελέγχου των Ε.Η.Ε στα χρονικά διαστήματα που ορίζονται από την ισχύουσα Νομοθεσία και αν ταυτόχρονα υπήρχε η ενημέρωση των καταναλωτών για το τι πραγματικά είναι ο έλεγχος μιας Ε.Η.Ε ο οποίος οδηγεί στην έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη του Ν.4483/1965.
Ευχής έργον θα ήταν, οι καταναλωτές μέσα από την εκπαίδευση και τη σωστή ενημέρωση για τους κινδύνους που εγκυμονεί μία γερασμένη και μη συντηρημένη Ε.Η.Ε, να φροντίζουν οι ίδιοι για την πραγματοποίηση του περιοδικού ελέγχου της Ε.Η.Ε στα τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τη νομοθεσία, χωρίς να φθάνουμε στο σημείο να καταγράφουμε σοβαρά ατυχήματα από ηλεκτροπληξία και να σκεφτόμαστε ότι αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, αν είχε επανελεγχθεί η Ε.Η.Ε και είχαν επισημανθεί και επισκευασθεί οι προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία της.


Η Π.Ο.Σ.Ε.Η είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των επαγγελματιών Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, έχει στη δύναμή της 73 Σωματεία - Μέλη σε όλη την Ελλάδα και εκπροσωπεί περίπου 5.200 επαγγελματίες αδειούχους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η είναι στη διάθεσή οποιουδήποτε μέσου μαζικής ενημέρωσης, οποιουδήποτε φορέα και καταναλωτή, για κάθε ενημέρωση και πληροφόρηση για το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα της ασφάλειας και προστασίας από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, τη νόμιμη διαδικασία ελέγχου και μέτρησης μιας Ε.Η.Ε και έκδοσης της Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965, που είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορεί να οδηγήσει στην θεαματική βελτίωση των σοβαρών περιστατικών ηλεκτροπληξίας, που συνεχώς συγκλονίζουν την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας μας.


Για το Προεδρείο της Π.Ο.Σ.Ε.Η
Ο Πρόεδρος Δ.Κασαπίδης
Ο Γ. Γραμματέας Α.Κουζούλογλου

Προσθήκη φωτογραφικού υλικού: electricalnews.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Περισσότερες πληροφορίες

Αποδοχή

1) Γενικοί όροι:

Α. Τα μηνύματα και τα άρθρα, εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του ιστότοπου, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της ομάδας διαχείρισης.

Β. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η αναζήτηση, η οποία περιέχει μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Με γράμματα ή με μικρές λέξεις κλειδιά, θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

Γ. Απαγορεύεται η αντιγραφή άρθρων χωρίς τη ρητή ή γραπτή μας συναίνεση. Για την πλήρη αναδημοσίευση άρθρου απαιτείται ρητή άδεια από το δημιουργό του, ή σε αυτόν που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Για αντιγραφή άρθρων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@electricalnews.gr Στα άρθρα που θα επιτραπεί η αντιγραφή, να αναγράφετε στο κάτω μέρος την πηγή τουλάχιστον, με σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί κατ ευθείαν στο σωστό άρθρο.

2) Γενικά για την ιστοσελίδα μας:

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να μαζέψει όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, να παρουσιάσει νέο υλικό ή εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογία στο κομμάτι των υπολογιστών και του software, να παρέχει γνώση και πληροφορία σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, ανθρώπους που ασχολούνται είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά με το Hardware, απλούς πολίτες που πολλές φορές τους δημιουργούνται απορίες πάνω σε πολλά από αυτά τα θέματα και θα ήθελαν κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν και γενικότερα, ενημέρωση σε Ηλεκτρολογία - τεχνολογία - τεχνικά άρθρα.

Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα η σελίδα αυτή να δημοσιεύσει συνδικαλιστικό ή πολιτικό περιεχόμενο και γενικότερα περιεχόμενο που φέρνει σε αντιπαράθεση επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες, εταιρείες κλπ.

Αφορά μόνο προώθηση ιδεών και γνώσεων για τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και της Τεχνολογίας.

Τα άρθρα έχουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένα με τρόπο, όσο γίνεται πιο κατανοητό για όλους, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι απλοί αναγνώστες που τους ενδιαφέρει η θεματολογία μας.

Γνωρίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια πχ: Ηλεκτρολογία -  τηλεπικοινωνίες - υπολογιστές - τεχνολογία -κινητά και πολλά ακόμη και αυτό καθιστά το έργο της σελίδας ακόμη πιο δύσκολο. Προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας με νέα άρθρα σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού, καθημερινά συνδυάζουμε τις προσωπικές μας δουλειές και την ενημέρωση της σελίδας ώστε να υπάρχει υλικό για όλα όσα προαναφέραμε, στη σοβαρότερη και εγκυρότερη μορφή που είναι εφικτό.

Πριν δημοσιευτεί κάποιο άρθρο, κοιτάμε να είναι όσο πιο εμπεριστατωμένο γίνεται και να μη δίνει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3) Διαφημίσεις

Οποιοσδήποτε θελήσει ή επιθυμεί να διαφημιστεί σε αυτή τη σελίδα με τον τρόπο δημοσίευσης κάποιου άρθρου, θα πρέπει να μεριμνεί ώστε το άρθρο να έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε αυτό που θα παρουσιάσει. Πχ: Αν είναι κατασκευαστής κάποιου υλικού, θα πρέπει να παρουσιάσει το υλικό αυτό με κάθε λεπτομέρεια καθώς και το τι ακριβώς κάνει  και κατόπιν αυτού, να παρουσιάσει με κάποιο link την εταιρεία του ή τη μάρκα του υλικού που αντιπροσωπεύει.

Για διαφήμιση, υπάρχουν τα banner σε όλες τις σελίδες και μπορούν να μπουν ακόμη και στα άρθρα διακριτικά banners τα οποία με τα αντίστοιχα links θα οδηγούν στην εκάστοτε εταιρεία.

Υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ακόμη και σε μορφή βιντεοσκόπησης της εταιρείας του, από ανθρώπους μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη βιντεοσκόπηση σε συνεργασία πάντα με υπεύθυνο της εταιρείας ο οποίος θα εξηγεί καθ όλη τη διάρκεια το κάθε τι που βλέπουμε στο βίντεο, ώστε να έχει και τη μορφή εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της κάθε εταιρείας.

Υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ακόμη και με droners.

4) Forum (το Forum θα λειτουργήσει προσεχώς, κατασκευάζεται για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, του forum και των χρηστών)

Α. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στον ιστότοπο. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:

 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του ιστότοπου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές ή αθλητικές ή προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να παραμένουν εντός της θεματολογίας της ιστοσελίδας, των ενοτήτων και των επί μέρους θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπ’ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να ΜΗΝ δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης πλέον του ενός (1) αρχείου πολυμέσων (video, ήχος, φωτογραφία) ανά μήνυμα, να κάνουν χρήση της λειτουργίας SPOILER σε αναλογία "ένα spoiler ανά αρχείο", έχοντας υπ’ όψιν τους ότι μόνη η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο ως απάντηση σε μία συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης. Επιπλέον να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping]. Επιπλέον, να μη δημοσιεύουν νέο μήνυμα σε θέμα η συζήτηση του οποίου έχει σταματήσει πλέον του τριμήνου, εκτός εάν το νέο μήνυμα προσφέρει νέες και ουσιώδεις πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να μη συμμετέχουν στον ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 400x90 και 50 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 14) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 90x90 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Η ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Β. Επαφίεται στην κρίση της ομάδας διαχείρισης αν θα παραμένουν ενεργά θέματα ή μηνύματα, η θεματολογία των οποίων, έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και μηνύματα αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, με το ύφος και το περιεχόμενο του ιστότοπου, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στον ιστότοπο (ban).

Δ. Τα μέλη συμφωνούν ότι ο λογαριασμός τους στον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την είσοδο και λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από το electricalnews.gr

Ε. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

ΣΤ. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από τον ιστότοπο (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο electricalnews.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο electricalnews.gr

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και διαμονή στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

Το video της εβδομάδας