Ουδέτερος αγωγός-Δίκτυο TT-ΤΝ-Τι είναι-Τι συμβαίνει σε διακοπή του ΡΕΝ;

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(27 ψήφοι)

Τι συμβαίνει όταν ο Ουδέτερος αγωγός διακοπεί

στον ηλεκτρικό μας πίνακα και τι συμβαίνει όταν διακοπεί πριν τον ηλεκτρικό μας πίνακα και ειδικά στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ πριν φτάσει στο μετρητή. Συχνό φαινόμενο η διακοπή του ουδετέρου στις κολώνες της ΔΕΔΔΗΕ. Συχνό επίσης φαινόμενο η διακοπή του ουδετέρου στο μετρητή της ΔΕΔΔΗΕ είτε από κακό σφίξιμο είτε από άλλη αιτία. Τι συμβαίνει όταν διακοπεί ο ουδέτερος αγωγός σε μια ηλεκτροδοτούμενη εγκατάσταση;

Σε αυτό το άρθρο, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του επαγγελματία ηλεκτρολόγου αλλά και του απλού αναγνώστη, ώστε όλοι να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να ΞΕΡΟΥΜΕ τι συμβαίνει όταν έχουμε κακή γείωση, όταν δε μετράμε τη γείωσή μας και όταν κοπεί ο ουδέτερος αγωγός στον πίνακά μας, στο μετρητή μας ή σε στύλο του ΔΕΔΔΗΕ.

Όλα αυτά θα εξηγήσουμε παρακάτω, χωρίς πολύπλοκους τύπους και μαθηματικές πράξεις, που ναι μεν είναι καλές και σωστές και μας δίνουν ένα αποτέλεσμα συγκεκριμένο, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια και απλά σχήματα να το καταλάβουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση η γείωση και γενικότερα τα μέσα και μέτρα προστασίας και να γίνουν όσο το δυνατόν πιο υπεύθυνοι όσο αφορά την ασφάλειά τους με πολύ απλές κινήσεις, οικονομικές και υλοποιήσιμες τάχιστα. Όλα αυτά σε σύστημα ΤΤ και ΤΝ.

Θα αρχίσουμε με λίγες γενικές έννοιες για τον ουδέτερο αγωγό…

Τι είναι ο Ουδέτερος;

Ο ουδέτερος είναι ο αγωγός που ''επιστρέφει'' το ρεύμα προς το μετασχηματιστή της περιοχής μας, ώστε να ''κλείσει'' το κύκλωμα που λέμε σε απλή γλώσσα και να λειτουργήσουν οι συσκευές μας. Συμβολίζεται με το γράμμα (Ν) σε διεθνή μορφή. Κάθε συσκευή όπως γνωρίζουμε για να λειτουργήσει, χρειάζεται δύο αγωγούς, τη φάση (είναι ο αγωγός που φέρνει το ρεύμα προς τη συσκευή) και ο ουδέτερος (είναι ο αγωγός που ''παίρνει'' το ρεύμα από τη συσκευή μας και το γυρίζει στο μετασχηματιστή όπου γειώνεται εκεί. Στην ουσία ο ουδέτερος είναι κάτι, θα μπορούσαμε να πούμε σαν γείωση, που φτάνει με αντίσταση σχεδόν το 0 (μηδέν) στο μετασχηματιστή. Σε δίκτυα ΤΝ ονομάζεται και αγωγός προστασίας. Θα παρατηρήσουμε ότι γειώνεται σε πάρα πολλά σημεία μέχρι το μετασχηματιστή όπου και επιστρέφει. Θα δούμε ότι γειώνεται και στην ιδιωτική μας γείωση στο σπίτι μας, στο χώρο μας. Και όλο αυτό για να αυξηθεί και η προστασία μας (λένε) 

Πάρτε και ένα πιο απλό παράδειγμα με το αυτοκίνητο. Έχουμε μια μπαταρία, με θετικό πόλο (φάση) και αρνητικό πόλο (ουδέτερος) τα λεγόμενα σύν (+) και πλήν (-) στις χαμηλές τάσεις, το πλην είναι η γείωση. Για να λειτουργήσουν τα ηλεκτρικά του αυτοκινήτου χρειάζεται και οι δύο πόλοι να κλείνουν κύκλωμα στη μπαταρία. Ας περάσουμε όμως πάλι στις κανονικές εγκαταστάσεις με ρεύματα που είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο και τις συσκευές μας…

Φανταστείτε, σε περίπτωση που μια συσκευή τροφοδοτείται με αγωγό φάσης και ο ουδέτερος κοπεί, αυτή σταματάει να λειτουργεί, όμως στο σημείο που είναι κομμένος ο αγωγός, αυτός έχει ρεύμα. Τι σημαίνει αυτό; Αν ακουμπήσει άνθρωπος το σημείο αυτό θα πάθει ηλεκτροπληξία, διότι το ρεύμα ξαναβρίσκει το δρόμο του προς τη γη ώστε να κλείσει το κύκλωμα, που είπαμε παραπάνω.

Δείτε παράδειγμα κομμένης φάσης και από κάτω κομμένου ουδέτερου...

oydet2

oydet3

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό, θα σας πω λίγα λόγια για το πώς έρχεται το ρεύμα στο χώρο μας και πως φεύγει προς τη γη. Το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι λεγόμενες κολώνες της ΔΕΗ, αν δείτε φέρνουν πάντα 3 καλώδια επάνω τους (στις περιπτώσεις μέσης τάσης). Αυτό γιατί χρειαζόμαστε μόνο ρεύμα από τα εργοστάσια παραγωγής. Κυρίως λόγω οικονομίας δεν έρχεται και ο ουδέτερος αγωγός από τα εργοστάσια παραγωγής.Το ρεύμα πάει στο μετασχηματιστή και από εκεί υποβιβάζεται η τάση και πάει με το δίκτυο χαμηλής ως το χώρο μας.

oydet4 

Όμως σε κάθε σημείο που έχουμε μετασχηματιστή για υποβιβασμό τάσης, βλέπουμε ότι ξεκινούν 4 καλώδια προς τα σπίτια μας (όπου βλέπουμε 5, το 5ο είναι του δημοτικού φωτισμού). Αυτό γιατί το τέταρτο είναι ο ουδέτερος αγωγός. Αυτός ο αγωγός σε κάθε μετασχηματιστή οδηγείται προς τη γη ώστε να πάρει και τα σφάλματα που επιστρέφουν από κάθε βλάβη της κάθε γειτονιάς - περιοχής.

oydeteros

Σε πολλές περιπτώσεις και για λόγους πρόσθετης προστασίας (από τυχόν διακοπές αυτού του ουδετέρου αγωγού) οδηγείται προς τη γη από κάθε κολώνα, οπότε σε μια περιοχή πολύ κατοικημένη να μην δημιουργηθεί καταστροφή σε ηλεκτρικές συσκευές παντού, αλλά μόνο σε όσες παροχές τροφοδοτούνται από τη συγκεκριμένη κολώνα.

Εξαρτάται βέβαια, επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχουν περιπτώσεις πολλές, κλοπής του καλωδίου γείωσης από κάθε κολώνα, αυτό είναι εγκληματική ενέργεια διότι μειώνει το εύρος προστασίας καταναλωτών σε περίπτωση διακοπής ουδετέρου αγωγού.

Τι σημαίνει σύστημα ΤΤ ;

Είναι όταν η εγκατάστασή μας λειτουργεί με ανεξάρτητη γείωση, η οποία γειώνει όλα τα μεταλλικά σημεία της εγκατάστασής μας και τυχόν διαρροές τις ''πετάει'' στη γη...

TTa

 

Τι σημαίνει σύστημα ΤΝ;

Στο ΤΝ σύστημα έχουμε τα παραπάνω του συστήματος ΤΤ, αλλά εδώ, η γείωση πριν καταλήξει στη γή διασυνδέεται με τον ουδέτερο αγωγό της ΔΕΗ, μπορούμε να το δούμε σαν έξτρα προστασία, όμως κρύβει και πολλές παγίδες !!. Γενικότερα, το ΤΝ είναι η γνωστή Ουδετέρωση και σημαίνει σύνδεση μεταξύ γείωσης καταναλωτή με τον ουδέτερο αγωγό. βλέπε σχήμα...

TNb

Τι συμβαίνει αν έχουμε διακοπή ουδετέρου σε σύστημα ΤΝ πριν το μετρητή ;

Γενικά σε σύστημα ΤΝ είμαστε ''ήσυχοι'' αν έχουμε γείωση κάτω του 1ωμ, διότι τα ρεύματα θα φύγουν προς τη γη μέσω του αγωγού γείωσης. Αν μετρήσουμε οποιαδήποτε γείωση στύλου ΔΕΔΔΗΕ, θα τη βρούμε συνήθως κάτω του 1ωμ. Όμως αυτό δεν πρέπει να μας καθησυχάζει διότι είπαμε, σε περίπτωση διακοπής και κακής δικής μας γείωσης ……την κάτσαμε !!! Αν όμως πάλι, ο ουδέτερος εώς τον στύλο είναι εντάξει, και είναι κομμένος μεταξύ δύο στύλων θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των επιστροφών από το γείτονα!!! Επίσης, αν η γείωση του γείτονα είναι κακή όλα θα στηριχτούν στη δική μας καλή γείωση, η αν η δική μας είναι κακή θα στηριχτούμε στην καλή του γείτονα!!!

TΝkom oydet kaki geiosi3

Παρατηρούμε στο σχήμα ότι, σε περίπτωση διακοπής του ουδετέρου και κακής γείωσης, επιστρέφουν όλα τα ρεύματα στα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασής μας !! Κίνδυνος - Θάνατος !! Αν η γείωσή μας είναι πολύ καλή, δε θα καταλάβουμε κάποιο πρόβλημα (όμως κάποια στιγμή θα πρέπει αυτό να ανακαλυφθεί και να επισκευασθεί)

Τι συμβαίνει όταν κοπεί ο ουδέτερος μεταξύ δύο στύλων της ΔΕΗ;

Εκεί τα πράγματα περιπλέκονται.

Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα μετασχηματιστή, ο οποίος τροφοδοτεί 10 κολώνες και έχουν κλαπεί ή κοπεί οι γειώσεις, έχει σημασία σε ποια κολώνα θα κοπεί ο ουδέτερος!! Αν κοπεί ας πούμε στη δεύτερη κολώνα οι υπόλοιποι καταναλωτές που βρίσκονται από την 3η έως τη 10η είναι εκτεθειμένοι σε υπερτάσεις έως 400volt, αν οι γειώσεις είναι όλες κακές!!! Αν είναι καλές, δύναται ο καταναλωτής επόμενης κολώνας να προστατευτεί από τη γείωση του καταναλωτή που βρίσκεται στην προηγούμενη κολώνα, ή από τις γειώσεις (αν υπάρχουν) των στύλων!! Είπαμε όμως ότι αυτό είναι δυνατό, αν η γείωση αυτού, είναι τέλεια, δηλαδή φτάνει κάτω από 1 ωμ.;Θα δώσω ένα σχηματικό πρόχειρο παράδειγμα ώστε να το καταλάβουν όλοι…

diktyoTΝaa 

Στο σχήμα βλέπουμε: Ουδέτερο στύλου κομμένο, τη διαδρομή του ρεύματος από μια φάση προς το σπίτι και επιστροφή προς τη γη μέσω της καλής μας γείωσης. Σε περίπτωση όχι καλής δικής μας γείωσης γυρίζει προς τη γείωση μέσω του επόμενου γειωμένου στύλου!! Το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα σπίτια που βλέπετε στο σχήμα. Έτσι, το ρεύμα βρίσκει το δρόμο της επιστροφής προς τη γείωση > ουδέτερο, του μετασχηματιστή της περιοχής !

Στην περίπτωση όμως που η γείωσή μας είναι κατεστραμμένη ή κομμένη, τα ρεύματα θα γυρίσουν σε όλες τις μεταλλικές συσκευές μέσω του αγωγού της γείωσης!! Με αποτελέσματα τραγικά. Μπορεί τη στιγμή εκείνη να είμαστε στο μπάνιο ή να πιάσουμε την ηλεκτρική κουζίνα ή κάποια μεταλλική συσκευή. Το ρελέ διαρροής ΔΕΝ θα πέσει διότι δε βλέπει διαρροή. Συμπέρασμα: Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να έχουμε σωστή και μετρημένη γείωση. Κάθε ένα χρονικό διάστημα πρέπει η γείωση να ελέγχεται. Γιατί έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι: Το ρελέ διαρροής είναι ΠΡΟΣΘΕΤΟ μέτρο προστασίας και όχι βασικό.

Στην περίπτωση αυτή μπορεί να συμβεί το εξής: Αν έχουμε καλή γείωση (κάτω του 1ohm) δε θα καταλάβουμε κάτι !!Αν η γείωση μας δεν ήταν κομμένη ή κατεστραμμένη, τότε τα ρεύματα θα οδηγούνταν προς τη γη και δε θα παίρναμε χαμπάρι ότι έχει κοπεί ο ουδέτερος αγωγός της περιοχής, παρά μόνο από παράπονα γειτόνων οι οποίοι α) Έχουν κακή γείωση (άρα δε λειτουργεί τίποτα στο σπίτι τους β) Έπαθε ηλεκτροπληξία ο γείτονας, άρα θα κινητοποιούνταν κάποιοι μηχανισμοί και θα μαθαίναμε το περιστατικό και ο πάροχος θα έφτιαχνε τη βλάβη.

Για να μη σας μπερδεύω, γενικότρερα σε δίκτυο ΤΝ και στην περίπτωση του κομμένου αγωγού κολώνας, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε διασταυρώσεις φάσεων μεταξύ γειτόνων ή ακόμη και της δικής μας εγκατάστασης. Όμως αν συντρέξουν όλες οι καταστάσεις έχουμε κίνδυνο απώλειας ανθρώπινης ζωής!!

Σε δίκτυο ΤΤ τα πράγματα αλλάζουν λίγο...

Εδώ, όπως θα δούμε στο σχήμα, οι πιθανότητες αυξάνονται για ζημιές λόγω διασταύρωσης φάσεων με το γείτονα και αυτό αν δεν υπάρχει γείωση σε στύλους, αν έχουν καταστραφεί ή αν έχουν κλαπέι. Εκεί έχουμε το φαινόμενο 400 volt στις συσκευές μας και στου γείτονα. Στην περίπτωση αυτή επίσης, δε στηριζόμαστε στην άμεση γείωσή μας διότι δεν έχει επαφή με τον ουδέτερο αγωγό της ΔΕΔΔΗΕ. Σε μονοφασική εγκατάσταση και σε τριφασική θα έχουμε το ίδιο θέμα. βλέπε σχήμα παρακάτω ...

diktyoTTc

Τι θα συμβεί αν είμαστε ο τελευταίος καταναλωτής από ένα στύλο της ΔΕΔΔΗΕ;

Αν είμαστε ο τελευταίος καταναλωτής σε ένα δίκτυο, δηλαδή έχουμε ένα στύλο της ΔΕΔΔΗΕ δικό μας και κοπεί ο ουδέτερος στο στύλο, θα συμβούν τα παρακάτω:

α) Με σύνδεση ΤΤ απλά δε θα λειτουργεί τίποτα, κίνδυνο δε διατρέχουμε διότι το επιστρεφόμενο ρεύμα δεν πάει σε καμία μεταλλική επιφάνεια απλά έχει σταματήσει στο σημείο που είναι κομμένος! Φυσικά ο ουδέτερος έχει ρεύμα οπότε ΔΕΝ τον πιάνουμε. Παίρνουμε τη ΔΕΔΔΗΕ έρχεται το φτιάχνει και όλα ΟΚ.

Β) Με σύνδεση ΤΝ και όσο καλύτερη είναι η γείωσή μας, με μεγάλη δυσκολία θα καταλάβουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην περιοχή μας !!!! Το καλώδιο του ουδετέρου, από την κολώνα της ΔΕΗ θα κρέμεται στο δρόμο και το σπίτι μας θα λειτουργεί κανονικά μέσω του κόμβου ουδετέρωσης στο μετρητή μας, δηλαδή μέσω της καλής μας γείωσης !!!

Τι συμβαίνει αν κοπεί ο ουδέτερος στη μπάρα του πίνακα μας, η μετά το ρελέ γενικότερα;

Δε θα καούν οι συσκευές μας σε μονοφασική εγκατάσταση, δε θα έχουμε επιστροφές από άλλες πηγές. Σε τριφασική εγκατάσταση όμως θα έχουμε επιστροφές από καταναλώσεις μέσω ουδετέρων, με αποτέλεσμα την καταστροφή συσκευών λόγω ''συνάντησης φάσεων άρα 400volt στις συσκευές μας.

Τι θα συμβεί σε μια πολυκατοικία αν κοπεί ο ουδέτερος στον κατανεμητή της ΔΕΔΔΗΕ (Συνήθως σε ντουλάπια του ισογείου - υπογείου);

Σε αυτή την περίπτωση αν είμαστε σε δίκτυο ΤΤ έχουμε επιστροφές ρευμάτων από όλα τα διαμερίσματα μέσω του ουδετέρου, με αποτέλεσμα 400volt σε όλες τις συσκευές της πολυκατοικίας!! Αν αυτό συμβεί σε δίκτυο ΤΝ, εξαρτάται που ακριβώς θα είναι το χάσιμο. Εκεί μπορούμε να έχουμε ρεύμα σε όλες τις μεταλλικές συσκευές της πολυκατοικίας ακόμη και σε βρύσες και παντού, με αποτέλεσμα ηλεκτροπληξίες, καταστροφές συσκευών σε τριφασικά κλπ

Τι συμβαίνει όταν κοπεί ο ουδέτερος μετά το μετρητή;

Στην περίπτωση κομμένου ουδετέρου σε δίκτυο ΤΝ μετά το μετρητή, σε οποιοδήποτε σημείο, θα το καταλάβουμε αμέσως διότι τίποτε δε θα λειτουργεί στην εγκατάστασή μας. Κανένα ρεύμα δε θα επιστρέφει στην εγκατάσταση μέσω της γείωσης, διότι δεν υφίσταται ουδετέρωση. Στην περίπτωση αυτή, αν πιάσουμε τον ουδέτερο αγωγό πριν το ρελέ και είναι κομμένος πιο πίσω (προς το μετρητή του παρόχου θα πάθουμε ηλεκτροπληξία !! αν πιάσουμε τον αγωγό μετά το ρελέ και πριν το κόψιμο, δε θα πάθουμε τίποτα. Αν πιάσουμε τον ουδέτερο μετά το κόψιμο και είμαστε εντός της επιτήρησης του ρελέ, τότε θα μας προστατέψει το ρελέ. Βλέπε σχήμα

TΝkom oydet metatometriti

Αν όλες οι μεταλλικές μας συσκευές είναι ισοδυναμικά συνδεμένες, σε μιας οποιασδήποτε μορφής καλή γείωση ή σε μια θεμελιακή γείωση, τότε δεν θα έχουμε κανένα απολύτως θέμα ηλεκτροπληξίας, σε όλες τις περιπτώσεις κομμένου ουδετέρου, είμαστε σίγουροι τουλάχιστον ότι τα διαρρέοντα ή επιστρεφόμενα ρεύματα θα οδηγούνται προς τη γη και μάλιστα σε τιμές αντίστασης γείωσης πολύ μικρές, γιατί κακά τα ψέματα, η θεμελιακή είναι η καλύτερη μορφή γείωσης, με τις λιγότερες πιθανότητες από κάθε άλλη γείωση να κοπεί σε κάποιο σημείο.

Γενικά για τον Ουδέτερο...

Σε γενικές γραμμές, ο Ουδέτερος έχει μεγάλη σημασία σε ποιό σημείο θα κοπεί, καθώς και το εύρος της ζημιάς που θα προκαλέσει σε μια εγκατάσταση, μια γειτονιά, ή μια πόλη !! Φανταστείτε επείσης ότι, αν κοιτάξουμε μια περιοχή από ψηλά, είναι σαν ένας ηλεκτρικός πίνακας, ή μια ηλεκτρική εγκατάσταση χωρίς ρελέ διαρροής η οποία αναπάσα στιγμή μπορεί να κοπεί ο ουδέτερος σε οποιοδήποτε σημείο και προσπαθούμε να εντοπίσουμε σε ποιό σημείο έχει κοπεί.

Σίγουρα σε κάποιο σημείο, διαβάζοντας το άρθρο, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος και κάποιες στιγμές με χαρτί και μολύβι στο χέρι, μπερδεύεσαι ! Ελπίζω να καταλάβουν οι περισσότεροι τη βαρύτητα που έχει ο ουδέτερος αγωγός σε ένα δίκτυο, είτε είναι της ΔΕΔΔΗΕ είτε της εγκατάστασής μας. Και ελπίζω να κατάλαβαν ακόμη περισσότεροι ''απλοί'' άνθρωποι το τι είναι ο ουδέτερος και πόσο σημασία έχει όλοι να γνωρίζουμε λίγα βασικά πράγματα, γιατί αφορούν της προσωπική μας ασφάλεια αλλά και της περιουσίας μας.

Συμβουλές για την ασφάλειά μας στις περιπτώσεις που αναφέραμε στο παρόν άρθρο...

Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να παρέχεται η μέγιστη ασφάλεια στον άνθρωπο και στις συσκευές μας; Τα παρακάτω ισχύουν για όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και αποτελούν τον τέλειο συνδυασμό για προστασία του ανθρώπου και των συσκευών σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση…

A) Τοποθέτηση σωστής γείωσης...

μετρημένη κάτω από 2ωμ και ακόμη καλύτερα κάτω από 1ωμ. Επισκέψιμο το σημείο των γειωτών, είτε είναι μια ράβδος, είτε τρίγωνο γείωσης, είτε πλάκα είτε άλλης μορφής γείωση, ώστε κατά καιρούς να μπορούν να γίνονται μετρήσεις της γείωσης.

Να σημειωθεί ότι: Στα περισσότερα κτίρια της χώρας μας, είναι πρακτικά αδύνατον να φτάσει η γείωση σε τιμή αντίστασης κάτω του 1ωμ. Αυτό λόγω μορφολογίας εδάφους κάθε περιοχής και πολλών άλλων παραγόντων, επίσης είναι αρκετό το κόστος κατασκευής γείωσης αν επιθυμούμε να τη φτάσουμε κάτω του 1ωμ. Βέβαια, σε περιπτώσεις θεμελιακής είναι σχετικά πιο εύκολα να επιτευχθούν αυτά τα νούμερα. Όμως το πρόβλημα παραμένει σε παλιές οικοδομές, πριν το 2006.

B) Τοποθέτηση ενός ρελέ διαρροής.

Το ρελέ διαρροής είναι η γνωστή συσκευή σε όλους μας πλέον, που προστατεύει τον άνθρωπο από ηλεκτροπληξία.

rele diar

Θα τον συναντήσουμε με πολλές ονομασίες όπως: Ρελέ διαρροής, ρελέ διαφυγής, αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης, διακόπτης διαρροής έντασης, (ΔΔΡ) διακόπτης διαφορικού ρεύματος, (ΔΔΕ) Διακόπτης διαρροής έντασης, RCD κλπ. Ακόμη καλύτερα, όταν υπάρχει η αντίστοιχη ενημέρωση από τον εγκαταστάτη, να τοποθετούνται δύο ρελέ (μήπως αστοχήσει το ένα).

Γ) Τοποθέτηση ενός επιτηρητή τάσης με επιτήρηση απώλειας ουδέτερου.

Ο επιτηρητής είναι η καλύτερη λύση σε περίπτωση διακοπής ουδετέρου αγωγού, διότι θα διακόψει ακαριαία όλη την ηλεκτρική μας εγκατάσταση!! Καθώς επίσης θα γλιτώσουμε οποιαδήποτε ζημιά σε οικιακό εξοπλισμό και δε θα έχουμε επιστροφές από γείτονες σε καμία περίπτωση ή σφάλματος δικτύου!!

tpifasikos

Μη σας φαίνονται υπερβολικές οι παραπάνω λύσεις. Είναι σχετικά οικονομικές. Και αν σκεφτούμε ότι η γείωση προϋπάρχει σε μια εγκατάσταση, θα χρειαστεί μόνο η μέτρησή της και η βελτίωσή της, αν βρεθεί με υψηλές τιμές αντίστασης. Το ρελέ διαρροής δε το συζητάμε, μιλάμε για ένα κόστος περίπου στα 100 ευρώ με τοποθέτηση, λίγο πάνω ….λίγο κάτω αν είναι τριφασικό ή μονοφασικό. Όσο για τον επιτηρητή, σώζει καταστάσεις ακόμη και μετά από έλλειψη (που δεν πρέπει να υπάρχει, γιατί από θέμα τύχης δε θα έχουμε πέσει θύματα ηλεκτροπληξίας) όλων των παραπάνω. Οπότε ένας συνδυασμός και των τριών κανόνων παραπάνω, είναι η τέλεια λύση για την ασφάλεια του ανθρώπου και των συσκευών μας.

Με λίγα λόγια, είναι τεράστιες οι ευθύνες της ΔΕΔΔΗΕ όσο αφορά το δίκτυο. Και είναι λογικό αφού το δίκτυο είναι δικό της και είναι υποχρεωμένη να παρέχει ηλεκτροδότηση με ασφάλεια και όταν συμβαίνει το παραμικρό να αποζημιώνει τον καταναλωτή χωρίς πολλά πολλά. Καθώς επίσης θα έπρεπε κάθε στύλος να έχει γείωση και μάλιστα εντός σωλήνα ενυσχυμένου ο οποίος να καθιστά δύσκολη την κλοπή του αγωγού. Ακόμη καλύτερα, θα ήταν, αν προέβλεπαν οι κατασκευαστές στύλων ΔΕΔΔΗΕ να έχουν ενσωματωμένο εντός στύλου τον αγωγό γείωσης !!

Τέλος θα επαναλάβω ότι: Ο επιτηρητής τάσης είναι το καλύτερο εξάρτημα ''ανίχνευσης'' διακοπής ουδετέρου σε όλα τα συστήματα (ΤΤ-ΤΝ).

Διαβάστε στο σύνδεσμο παρακάτω τι είναι ο Επιτηρητής τάσης με επιτήρηση απώλειας ουδέτερου... Επιτηρητής

Για πιο επαγγελματίες

παρακάτω δύο πολύ σπουδαία άρθρα από τον Κο Γιώργο Σαρρή. Είναι δύο πραγματικά εργαλεία για τον εγκαταστάτη ή τον μηχανικό ηλεκτρολόγο ή τον καθηγητή που θα μελετήσει εις βάθος τον ουδέτερο αγωγό και τις επιπτώσεις σε περίπτωση διακοπής αυτού. Πατήστε στο λινκ ΕΔΩ και διαβάστε το άρθρο που λέει:

α) ''τι μπορεί να συμβεί σε μια μονοφασική εγκατάσταση σε δίκτυο ΤΝ (ουδετέρωσης) αν ο ΡΕΝ του δικτύου διανομής αποκτήσει αυξημένη αντίσταση(πχ: από κακή επαφή)''

β) ''Τι μπορεί να συμβεί σε μια μονοφασική εγκατάσταση σε δίκτυο ΤΝ (ουδετέρωσης) αν διακοπεί ο ΡΕΝ κοντά στο μετρητή''

 

Στους παρακάτω συνδέσμους θα έχετε μια ολοκληρωμένη άποψη για τα πάντα που αφορούν τον αγωγό του ουδέτερου!! Διαβάστε λοιπόν...

Δημοφιλείς Απορίες για τον ουδέτερο αγωγό

Γιατί καίγεται συχνότερα ο ουδέτερος αγωγός;

Βλάβη στον ουδέτερο - μας ''γαργαλάει'' ρεύμα στο μπάνιο. Τι κάνουμε; 

Σύστημα ΤΝ και ΤΤ. Σε ποιες περιοχές; 

Η σχέση του ουδέτερου με τους διακόπτες ηλεκτρικού πίνακα.Η σχέση του ουδέτερου με τους διακόπτες ηλεκτρικού πίνακα.

Διαστασιολόγηση ουδέτερου αγωγού σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με αρμονικές. 

Σύστημα ΤΤ ή ΤΝ; Τι είναι προτιμότερο; 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Περισσότερες πληροφορίες

Αποδοχή

1) Γενικοί όροι:

Α. Τα μηνύματα και τα άρθρα, εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του ιστότοπου, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της ομάδας διαχείρισης.

Β. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η αναζήτηση, η οποία περιέχει μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Με γράμματα ή με μικρές λέξεις κλειδιά, θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

Γ. Απαγορεύεται η αντιγραφή άρθρων χωρίς τη ρητή ή γραπτή μας συναίνεση. Για την πλήρη αναδημοσίευση άρθρου απαιτείται ρητή άδεια από το δημιουργό του, ή σε αυτόν που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Για αντιγραφή άρθρων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@electricalnews.gr Στα άρθρα που θα επιτραπεί η αντιγραφή, να αναγράφετε στο κάτω μέρος την πηγή τουλάχιστον, με σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί κατ ευθείαν στο σωστό άρθρο.

2) Γενικά για την ιστοσελίδα μας:

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να μαζέψει όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, να παρουσιάσει νέο υλικό ή εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογία στο κομμάτι των υπολογιστών και του software, να παρέχει γνώση και πληροφορία σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, ανθρώπους που ασχολούνται είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά με το Hardware, απλούς πολίτες που πολλές φορές τους δημιουργούνται απορίες πάνω σε πολλά από αυτά τα θέματα και θα ήθελαν κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν και γενικότερα, ενημέρωση σε Ηλεκτρολογία - τεχνολογία - τεχνικά άρθρα.

Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα η σελίδα αυτή να δημοσιεύσει συνδικαλιστικό ή πολιτικό περιεχόμενο και γενικότερα περιεχόμενο που φέρνει σε αντιπαράθεση επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες, εταιρείες κλπ.

Αφορά μόνο προώθηση ιδεών και γνώσεων για τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και της Τεχνολογίας.

Τα άρθρα έχουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένα με τρόπο, όσο γίνεται πιο κατανοητό για όλους, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι απλοί αναγνώστες που τους ενδιαφέρει η θεματολογία μας.

Γνωρίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια πχ: Ηλεκτρολογία -  τηλεπικοινωνίες - υπολογιστές - τεχνολογία -κινητά και πολλά ακόμη και αυτό καθιστά το έργο της σελίδας ακόμη πιο δύσκολο. Προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας με νέα άρθρα σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού, καθημερινά συνδυάζουμε τις προσωπικές μας δουλειές και την ενημέρωση της σελίδας ώστε να υπάρχει υλικό για όλα όσα προαναφέραμε, στη σοβαρότερη και εγκυρότερη μορφή που είναι εφικτό.

Πριν δημοσιευτεί κάποιο άρθρο, κοιτάμε να είναι όσο πιο εμπεριστατωμένο γίνεται και να μη δίνει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3) Διαφημίσεις

Οποιοσδήποτε θελήσει ή επιθυμεί να διαφημιστεί σε αυτή τη σελίδα με τον τρόπο δημοσίευσης κάποιου άρθρου, θα πρέπει να μεριμνεί ώστε το άρθρο να έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε αυτό που θα παρουσιάσει. Πχ: Αν είναι κατασκευαστής κάποιου υλικού, θα πρέπει να παρουσιάσει το υλικό αυτό με κάθε λεπτομέρεια καθώς και το τι ακριβώς κάνει  και κατόπιν αυτού, να παρουσιάσει με κάποιο link την εταιρεία του ή τη μάρκα του υλικού που αντιπροσωπεύει.

Για διαφήμιση, υπάρχουν τα banner σε όλες τις σελίδες και μπορούν να μπουν ακόμη και στα άρθρα διακριτικά banners τα οποία με τα αντίστοιχα links θα οδηγούν στην εκάστοτε εταιρεία.

Υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ακόμη και σε μορφή βιντεοσκόπησης της εταιρείας του, από ανθρώπους μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη βιντεοσκόπηση σε συνεργασία πάντα με υπεύθυνο της εταιρείας ο οποίος θα εξηγεί καθ όλη τη διάρκεια το κάθε τι που βλέπουμε στο βίντεο, ώστε να έχει και τη μορφή εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της κάθε εταιρείας.

Υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ακόμη και με droners.

4) Forum (το Forum θα λειτουργήσει προσεχώς, κατασκευάζεται για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, του forum και των χρηστών)

Α. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στον ιστότοπο. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:

 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του ιστότοπου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές ή αθλητικές ή προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να παραμένουν εντός της θεματολογίας της ιστοσελίδας, των ενοτήτων και των επί μέρους θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπ’ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να ΜΗΝ δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης πλέον του ενός (1) αρχείου πολυμέσων (video, ήχος, φωτογραφία) ανά μήνυμα, να κάνουν χρήση της λειτουργίας SPOILER σε αναλογία "ένα spoiler ανά αρχείο", έχοντας υπ’ όψιν τους ότι μόνη η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο ως απάντηση σε μία συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης. Επιπλέον να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping]. Επιπλέον, να μη δημοσιεύουν νέο μήνυμα σε θέμα η συζήτηση του οποίου έχει σταματήσει πλέον του τριμήνου, εκτός εάν το νέο μήνυμα προσφέρει νέες και ουσιώδεις πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να μη συμμετέχουν στον ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 400x90 και 50 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 14) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 90x90 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Η ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Β. Επαφίεται στην κρίση της ομάδας διαχείρισης αν θα παραμένουν ενεργά θέματα ή μηνύματα, η θεματολογία των οποίων, έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και μηνύματα αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, με το ύφος και το περιεχόμενο του ιστότοπου, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στον ιστότοπο (ban).

Δ. Τα μέλη συμφωνούν ότι ο λογαριασμός τους στον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την είσοδο και λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από το electricalnews.gr

Ε. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

ΣΤ. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από τον ιστότοπο (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο electricalnews.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο electricalnews.gr

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και διαμονή στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

Το video της εβδομάδας