Συναγερμοί - συμβουλές εγκατάστασης (μέρος 2ο)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Και συνεχίζουμε για την εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού...

και ορισμένα λάθη τα οποία πρέπει να αποφεύγονται.

Ξεκινάμε με τον τύπο καλωδίου:

Ο τύπος του καλωδίου που θα χρησιμοποιήσουμε παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όσον αφορά την ορθή λειτουργία του συστήματος, ειδικότερα σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, όπου υπάρχουν μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ κεντρικού πίνακα και περιφερειακών αισθητήρων.

Πολλές φορές συναντούμε καλώδια με άγνωστα στοιχεία, αθωράκιστα, με διατομή κεντρικού αγωγού ακατάλληλη για σύνδεση ορισμένων περιφερειακών στοιχείων (πάντα σε σχέση και με την απόσταση αυτών).

Το αποτέλεσμα της χρήσης ακατάλληλων καλωδίων είναι η κακή αγωγιμότητά τους και κατ’ επέκταση η δημιουργία επαναλαμβανόμενων ψευδών συναγερμών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Αντί αυτών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα καλώδια, κατάλληλα για την εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού, θωρακισμένα και με διατομή κατάλληλη για τη σύνδεση των προβλεπόμενων περιφερειακών στοιχείων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η γείωση της θωράκισης του καλωδίου πάνω στον κεντρικό πίνακα συναγερμού, μιας και παρατηρείται το φαινόμενο της χρήσης θωρακισμένων καλωδίων, αλλά και η απουσία γείωσής τους.

Σημείο τοποθέτησης κεντρικού πίνακα

syn10

Η επιλογή του κατάλληλου σημείου τοποθέτησης του κεντρικού πίνακα συναγερμού είναι μείζονος σημασίας για το επίπεδο της ασφάλειας που παρέχει το σύστημα.

Εάν σε μεγαλύτερου τύπου εγκαταστάσεις ο πίνακας τοποθετείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, χωρίς ελεύθερη πρόσβαση, δεν συμβαίνει το ίδιο σε μια μικρού τύπου οικιακή εγκατάσταση, όπου ένα λανθασμένο σημείο τοποθέτησης μπορεί να συνεπάγεται μηδενική ασφάλεια.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα λανθασμένου σημείου τοποθέτησης είναι τα σημεία εκείνα, όπου ο πιθανός εισβολέας έχει άμεση πρόσβαση στον πίνακα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα με άμεση πρόσβαση και στη σύνδεση της τηλεφωνική γραμμής.

Για κάποιον που έχει εμπειρία σε συστήματα ασφαλείας, η απομόνωση της ηχητικής σήμανσης συναγερμού, καθώς και της επικοινωνίας αυτού μέσω τηλεφωνικής γραμμής δεν διαρκεί παραπάνω από κάποια δευτερόλεπτα (πολλές φορές λιγότερο από τη συνηθισμένη χρονοκαθυστέρηση ζώνης εισόδου).

Η επιλογή του ορθού σημείου τοποθέτησης προϋποθέτει ο πίνακας να βρίσκεται -αν όχι σε κρυφό σημείο- τουλάχιστον σε σημείο μη άμεσα προσβάσιμο (όχι κοντά στην είσοδο και ψηλά σε τοίχο), ώστε να απαιτηθεί προσπάθεια και επιπλέον χρόνος για την πρόσβαση σε αυτόν.

Επίσης θα πρέπει το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής να μην είναι εξωτερικά εμφανές, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα απομόνωσης της τηλεφωνικής ειδοποίησης, σε περίπτωση εισβολής.

Προστασία Tamper

syn11

Η εξωτερική σειρήνα, ο κεντρικός πίνακας συναγερμού, καθώς και πολλοί περιφερειακοί αισθητήρες, όπως ανιχνευτές κίνησης και εκπομποί φωτοδέσμης (beams) διαθέτουν μία αντιβανδαλιστική προστασία, που ονομάζεται προστασία ή διακόπτης tamper.

Ουσιαστικά πρόκειται για έναν διακόπτη δυο επαφών, που τοποθετείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αλλάζει κατάσταση κατά την προσπάθεια αφαίρεσης του αισθητήρα από το σημείο τοποθέτησής του.

Εάν αναφερθούμε στη σειρήνα, ο διακόπτης Tamper ενεργοποιείται σε περίπτωση παραβίασης ακόμα και του εξωτερικού καλύμματός της, ενώ στον πίνακα ενεργοποιείται ακόμα όταν προσπαθήσουμε να τον απεγκαταστήσουμε ή να τον ανοίξουμε (εφόσον υποστηρίζεται αυτού του είδους η προστασία).

Η προστασία Tamper (εξαιρουμένου συνήθως του πίνακα ) δεσμεύει μια τουλάχιστον ζώνη στον κεντρικό πίνακα συναγερμού. Έτσι για λόγους οικονομίας χρόνου, αλλά και υλικών, αποφεύγεται να ενεργοποιηθεί. Έτσι, εάν σε μια μικρή οικιακού τύπου εγκατάσταση η μη ενεργοποίηση της προστασίας tamper σε έναν εσωτερικό ανιχνευτή κίνησης δεν είναι ολίσθημα, η απουσία της λειτουργίας tamper σε μία εξωτερική σειρήνα υποβιβάζει τραγικά το επίπεδο ασφάλειας του συστήματος.

Το ίδιο ισχύει για την προστασία Tamper ενός εξωτερικού ανιχνευτή, που κινδυνεύει να απεγκατασταθεί, όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αφόπλισης, αλλά και για την προστασία από βανδαλισμό του πίνακα ή του πληκτρολογίου, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

Λανθασμένη τοποθέτηση αισθητήρων

syn9

Όλοι οι αισθητήρες θα πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής τους.

Σε αντίθετη περίπτωση θα έχουμε είτε ελλιπή ασφάλεια, είτε ψευδοσυναγερμούς.

Συνηθέστερο παράδειγμα κακής τοποθέτησης αισθητήρων είναι αυτό των ανιχνευτών κίνησης.

Έτσι συναντάμε ανιχνευτές σε σημεία όπου έχουμε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, όπως κοντά σε θερμαντικά στοιχεία (π.χ. κλιματιστικά, λέβητες), είτε σε σημεία που στοχεύουν ανοίγματα με απότομη εισαγωγή ηλιακού φωτός (π.χ. σημαδεύουν ένα παράθυρο).

Το πρόβλημα διορθώνεται αλλάζοντας τη θέση του αισθητήρα ή ακόμα και μόνο την κλίση του.

Επίσης, θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, έτσι ώστε το σημείο τοποθέτησης σε συνδυασμό με το πεδίο δράσης τους να μας παρέχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η πλήρης κάλυψη του χώρου τοποθέτησης.

Λανθασμένη συνδεσμολογία πίνακα

syn18

Πολλές φορές η σύνδεση ορισμένων περιφερειακών στοιχείων πάνω στον κεντρικό πίνακα συναγερμού γίνεται εν αγνοία των τεχνικών του χαρακτηριστικών.

Αυτή η παράμετρος είναι ιδιαίτερα σημαντική, όταν έχουμε ένα πλήθος περιφερειακών στοιχείων με συγκεκριμένες καταναλώσεις ρεύματος, που πιθανότατα να υπερβαίνουν τις μέγιστες τιμές που μπορεί να καλύψει ο πίνακας.

Σε περίπτωση που ξεπεραστούν αυτές ή βρίσκονται σε οριακό επίπεδο, είναι πολύ πιθανό να έχουμε επαναλαμβανόμενους ψευδοσυναγερμούς.

Η λύση στο πρόβλημα αυτό είναι η λεπτομερής μελέτη των τεχνικών χαρακτηριστικών του πίνακα σε σχέση και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων, καθώς και η ορθή κατανομή καταναλώσεων στις προβλεπόμενες θέσεις του κεντρικού πίνακα συναγερμού.

Σήμανση καλωδίων – Ομαδοποίηση - Στήριξη

syn

Αν και αυτή η παράμετρος δεν επηρεάζει τόσο την ορθή λειτουργία του συστήματος, εντούτοις επηρεάζει τη μελλοντική ευκολία βλαβοληπτικής αντιμετώπισης του συστήματος.

Επίσης καθιστά δυνατή και ευκολότερη την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος και από άλλον τεχνικό εγκαταστάτη, εάν ο πελάτης επιλέξει κάτι τέτοιο.

Η σήμανση καλό θα είναι να γίνεται με ειδικούς αριθμοδότες καλωδίων (όπου κάθε αριθμός παραπέμπει σε σχετικό πίνακα την ονομασία του καλωδίου ή της ζώνης) και όχι με αυτοκόλλητες χαρτοταινίες (που με την πάροδο του χρόνου είναι αδύνατη η ανάγνωσή τους).

Όσον αφορά την ομαδοποίηση και στήριξη, αυτή κρίνεται απαραίτητη όχι μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά και για καθαρά πρακτικούς, μιας και τα καλώδια δεν κινδυνεύουν να φύγουν από τη θέση τους σε οποιαδήποτε μελλοντική επέμβασή μας μέσα στον πίνακα.

Τοπoθέτηση φίλτρου ADSL

syn15

Πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο να μην τοποθετείται φίλτρο στην είσοδο του τηλεφωνητή (dialer) ενός κέντρου συναγερμού.

Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα τόσο στη λειτουργία του τηλεφωνητή του κέντρου συναγερμού, όσο και στο συγχρονισμό του modem του παρόχου ευρυζωνικής σύνδεσης, με αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Σε αυτήν την περίπτωση η τοποθέτηση φίλτρου ADSL πριν την είσοδο του τηλεφωνητή κρίνεται επιβεβλημένη.

Επίσης, η τηλεφωνική γραμμή θα πρέπει να εισέρχεται πρώτα στο κέντρο συναγερμού και έπειτα να οδεύει προς άλλες συσκευές (δίνοντας προτεραιότητα σε ταυτόχρονη κλήση στον πίνακα συναγερμού).

Αλλαγή κωδικών ασφαλείας

syn14

Ίσως φαίνεται αφελές, αλλά σε κάποιες -ευτυχώς λίγες- περιπτώσεις παραμένουν οι εργοστασιακοί κωδικοί χρήστη ή εγκαταστάτη.

Για ευνόητους λόγους ασφαλείας θα πρέπει να αντικαθίστανται με νέους, αμέσως μετά το πέρας της εγκατάστασης.

Επίσης κάθε χρήστης θα πρέπει να έχει το δικό του μοναδικό κωδικό πρόσβασης.

Από το φίλο της σελίδας μας: Γιώργο Νικολή (συστήματα ασφαλείας)

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Συναγερμοί - συμβουλές εγκατάστασης (μέρος 1ο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Περισσότερες πληροφορίες

Αποδοχή

1) Γενικοί όροι:

Α. Τα μηνύματα και τα άρθρα, εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του ιστότοπου, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της ομάδας διαχείρισης.

Β. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η αναζήτηση, η οποία περιέχει μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Με γράμματα ή με μικρές λέξεις κλειδιά, θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

Γ. Απαγορεύεται η αντιγραφή άρθρων χωρίς τη ρητή ή γραπτή μας συναίνεση. Για την πλήρη αναδημοσίευση άρθρου απαιτείται ρητή άδεια από το δημιουργό του, ή σε αυτόν που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Για αντιγραφή άρθρων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@electricalnews.gr Στα άρθρα που θα επιτραπεί η αντιγραφή, να αναγράφετε στο κάτω μέρος την πηγή τουλάχιστον, με σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί κατ ευθείαν στο σωστό άρθρο.

2) Γενικά για την ιστοσελίδα μας:

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να μαζέψει όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, να παρουσιάσει νέο υλικό ή εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογία στο κομμάτι των υπολογιστών και του software, να παρέχει γνώση και πληροφορία σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, ανθρώπους που ασχολούνται είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά με το Hardware, απλούς πολίτες που πολλές φορές τους δημιουργούνται απορίες πάνω σε πολλά από αυτά τα θέματα και θα ήθελαν κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν και γενικότερα, ενημέρωση σε Ηλεκτρολογία - τεχνολογία - τεχνικά άρθρα.

Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα η σελίδα αυτή να δημοσιεύσει συνδικαλιστικό ή πολιτικό περιεχόμενο και γενικότερα περιεχόμενο που φέρνει σε αντιπαράθεση επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες, εταιρείες κλπ.

Αφορά μόνο προώθηση ιδεών και γνώσεων για τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και της Τεχνολογίας.

Τα άρθρα έχουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένα με τρόπο, όσο γίνεται πιο κατανοητό για όλους, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι απλοί αναγνώστες που τους ενδιαφέρει η θεματολογία μας.

Γνωρίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια πχ: Ηλεκτρολογία -  τηλεπικοινωνίες - υπολογιστές - τεχνολογία -κινητά και πολλά ακόμη και αυτό καθιστά το έργο της σελίδας ακόμη πιο δύσκολο. Προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας με νέα άρθρα σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού, καθημερινά συνδυάζουμε τις προσωπικές μας δουλειές και την ενημέρωση της σελίδας ώστε να υπάρχει υλικό για όλα όσα προαναφέραμε, στη σοβαρότερη και εγκυρότερη μορφή που είναι εφικτό.

Πριν δημοσιευτεί κάποιο άρθρο, κοιτάμε να είναι όσο πιο εμπεριστατωμένο γίνεται και να μη δίνει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3) Διαφημίσεις

Οποιοσδήποτε θελήσει ή επιθυμεί να διαφημιστεί σε αυτή τη σελίδα με τον τρόπο δημοσίευσης κάποιου άρθρου, θα πρέπει να μεριμνεί ώστε το άρθρο να έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε αυτό που θα παρουσιάσει. Πχ: Αν είναι κατασκευαστής κάποιου υλικού, θα πρέπει να παρουσιάσει το υλικό αυτό με κάθε λεπτομέρεια καθώς και το τι ακριβώς κάνει  και κατόπιν αυτού, να παρουσιάσει με κάποιο link την εταιρεία του ή τη μάρκα του υλικού που αντιπροσωπεύει.

Για διαφήμιση, υπάρχουν τα banner σε όλες τις σελίδες και μπορούν να μπουν ακόμη και στα άρθρα διακριτικά banners τα οποία με τα αντίστοιχα links θα οδηγούν στην εκάστοτε εταιρεία.

Υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ακόμη και σε μορφή βιντεοσκόπησης της εταιρείας του, από ανθρώπους μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη βιντεοσκόπηση σε συνεργασία πάντα με υπεύθυνο της εταιρείας ο οποίος θα εξηγεί καθ όλη τη διάρκεια το κάθε τι που βλέπουμε στο βίντεο, ώστε να έχει και τη μορφή εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της κάθε εταιρείας.

Υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ακόμη και με droners.

4) Forum (το Forum θα λειτουργήσει προσεχώς, κατασκευάζεται για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, του forum και των χρηστών)

Α. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στον ιστότοπο. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:

 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του ιστότοπου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές ή αθλητικές ή προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να παραμένουν εντός της θεματολογίας της ιστοσελίδας, των ενοτήτων και των επί μέρους θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπ’ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να ΜΗΝ δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης πλέον του ενός (1) αρχείου πολυμέσων (video, ήχος, φωτογραφία) ανά μήνυμα, να κάνουν χρήση της λειτουργίας SPOILER σε αναλογία "ένα spoiler ανά αρχείο", έχοντας υπ’ όψιν τους ότι μόνη η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο ως απάντηση σε μία συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης. Επιπλέον να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping]. Επιπλέον, να μη δημοσιεύουν νέο μήνυμα σε θέμα η συζήτηση του οποίου έχει σταματήσει πλέον του τριμήνου, εκτός εάν το νέο μήνυμα προσφέρει νέες και ουσιώδεις πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να μη συμμετέχουν στον ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 400x90 και 50 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 14) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 90x90 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Η ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Β. Επαφίεται στην κρίση της ομάδας διαχείρισης αν θα παραμένουν ενεργά θέματα ή μηνύματα, η θεματολογία των οποίων, έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και μηνύματα αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, με το ύφος και το περιεχόμενο του ιστότοπου, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στον ιστότοπο (ban).

Δ. Τα μέλη συμφωνούν ότι ο λογαριασμός τους στον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την είσοδο και λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από το electricalnews.gr

Ε. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

ΣΤ. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από τον ιστότοπο (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο electricalnews.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο electricalnews.gr

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και διαμονή στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

Το video της εβδομάδας