Οπτική ίνα - Ότι πρέπει να ξέρει ένας επαγγελματίας (ΜΕΡΟΣ 2ο)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Στο πρώτο μέρος ασχοληθήκαμε με το:

τι είναι η Οπτική ίνα και τι είδη υλικών υπάρχουν, τύποι τερματισμών κλπ. Συνεχίζουμε με το δεύτερο κεφάλαιο (οδηγός στην ουσία) που θα δούμε αναλυτικά πως κάνουμε εγκατάσταση οπτικών ινών, συγκόληση κλπ

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Η εγκατάσταση οπτικών καλωδίων και καλωδίων χαλκού δεν διαφέρουν πάρα πολύ. Κατά την εγκατάσταση οπτικών καλωδίων πρέπει να τηρήσουμε κάποιους κανόνες ώστε να επιτύχουμε μια σωστή εγκατάσταση.

Τύπος καλωδίου: Ο τύπος καλωδίου που εφαρμόζουμε σε κάθε εγκατάσταση είναι πολύ σημαντικός. Όταν εγκαθιστούμε καλώδια σε εξωτερικούς χώρους, για παράδειγμα, επιλέγουμε καλώδιο με μεταλλική θωράκιση και προστασία gel (tide buffer). Έτσι προστατεύουμε την εγκατάσταση μας από τρωκτικά, υγρασία κτλ. Σε εσωτερικούς χώρους (κτήρια κτλ) επιλέγουμε καλώδια χαμηλότερου κόστους (lose buffer).

Όδευση: To μέσο όδευσης είναι επίσης πολύ σημαντικό. Ποτέ δεν εγκαθιστούμε καλώδια ελεύθερα στο περιβάλλον. Πάντα χρησιμοποιούμε σωλήνες PVC, κανάλια, μεταλλικές σχάρες κτλ ώστε να προστατεύουμε τα καλώδια, όπως κάνουμε άλλωστε και στις εγκαταστάσεις χαλκού.

Εφελκυσμός: Η δύναμη έλξης των καλωδίων είναι ένας παράγοντας που πρέπει να προσέχουμε. Η τιμή εφελκυσμού του κάθε καλωδίου δίνεται από τον κατασκευαστή του στο φύλλο των χαρακτηριστικών του.

Η εγκατάσταση καλωδίων σε μεγάλα μήκη (πάνω από 500m) σε υπόγειους σωλήνες δεν γίνεται με έλξη αλλά με μηχανές εμφύσησης.

opt 

Ακτίνα κάμψης: Δεν υπερβαίνουμε την ακτίνα κάμψης καλωδίων. Η ίνα είναι ισχυρότερη από το χάλυβα όταν την τραβάμε σε ευθεία, αλλά σπάζει εύκολα όταν κάμπτεται σε μικρή γωνία. Κατά την εγκατάσταση του καλωδίου φροντίζουμε το καλώδιο να μην σχηματίζει γωνίες μικρότερες τον 900.

Συστροφή: Δεν εγκαθιστούμε το καλώδιο σε συστροφή. Όταν το καλώδιο βρίσκεται σε καρούλια χρησιμοποιούμε βάσεις για να ξετυλίξουμε το καλώδιο από αυτά.

4. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Συγκόλληση Οπτικής Ίνας

Η συγκολλήσεις οπτικών ινών με την μέθοδο της Συγκόλλησης Τήξης (Fusion Splice) αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο ένωσης και τερματισμού οπτικών ινών. Κρίνουμε λοιπόν σκόπιμο να περιγράψουμε αναλυτικά την μέθοδο αυτή αφού οι υπόλοιπες τείνουν να εκλείψουν.

opt1

Η συσκευή συγκόλλησης αποτελεί ίσως την κορυφαία τεχνολογία στα συστήματα οπτικών ινών. Πρόκειται για αυτόματη συσκευή, που λειτουργεί επίσης και χειροκίνητα, και έχει την δυνατότητα να συγκολλά δύο οπτικές ίνες μεταξύ τους. Από τεχνικής άποψης το splicer αποτελείται από μικροσκοπικούς σερβομηχανισμούς υψηλής ακρίβειας καθώς επίσης και από ένα σύστημα CCD κάμερας το οποίο μαζί με μια οθόνη υγρών κρυστάλλων απεικονίζει σε δύο άξονες Χ και Υ τις οπτικές ίνες και την πορεία των συγκολλήσεων. Υπάρχει φυσικά το τμήμα των ηλεκτροδίων καθώς επίσης και το απαραίτητο τροφοδοτικό για την συσκευή, το οποίο συνήθως είναι μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία με τον φορτιστή της.

Η εργασία με τις οπτικές ίνες απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω της φύσεως των υλικών που τις αποτελούν δηλαδή του γυαλιού. Για αυτό και καλό είναι να ακολουθούνται κάποιοι κανόνες ασφαλείας.

Μέτρα προστασίας

Προστασία από άμεση επαφή

 1. Χρησιμοποιείτε μια σκούρα επιφάνεια εργασίας για την ύπαρξη οπτικής αντίθεσης με το γυαλί.
 2. Απομακρύνετε από τον χώρο εργασίας σας κάθε κομμάτι άχρηστης ίνας. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το ίδιο καλάθι αχρήστων με τα άλλα αντικείμενα. Χρησιμοποιείστε δοχεία με την ειδική σήμανση.
 3. Χρησιμοποιείστε λαβίδες για την απομάκρυνση των ινών από την επιδερμίδα σας. Τυχόν καθυστέρηση μπορεί να επιφέρει την μόλυνση του σημείου επαφής.
 4. Μην τρώτε και μην πίνετε στην περιοχή εργασίας. Κατάποση των ινών μπορεί να επιφέρει εσωτερικές μολύνσεις.
 5. Χρησιμοποιείτε γάντια όπου αυτό κρίνετε απαραίτητο.

Προστασία της όραση

 1.    Ποτέ μην κοιτάτε μέσα από έναν τερματισμένο συνδετήρα.
 2.    Χρησιμοποιείτε power meter το οποίο να γνωρίζετε καλά την λειτουργία του.
 3.    Χρησιμοποιείτε γυαλιά προστασίας ανάλογα με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας που χρησιμοποιείτε.
 4.    Μην τρίβετε τα μάτια σας και το πρόσωπο σας μετά την εργασία σας με τις οπτικές ίνες. Υπάρχει κίνδυνος εισαγωγής κομματιών στα παραπάνω σημεία.

Γενικές προφυλάξεις

 1. Μην καπνίζετε στην περιοχή εργασίας και πάντοτε φροντίζετε να είναι καθαρός και τακτοποιημένος ο χώρος που εργάζεστε.
 2. Γνωρίζετε τις εξόδους κινδύνου του χώρου εργασίας σας καθώς και την θέση των πυροσβεστήρων.

Χαρακτηριστικά Οπτικών Συνδετήρων

Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός οπτικού συνδετήρα είναι:

 • Back reflection
 • Insertion Loss
 • Fiber Undercut/Protrusion
 • Visual Quality

Back reflection ή επιστρεφόμενη ισχύς είναι η ισχύς που επιστρέφεται προς την πηγή μέσα από την ίνα σε σχέση με αυτή που εκπέμπεται από την πηγή

opt2

Οι παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό της επιστρεφόμενης ισχύος είναι:

 • Η μέθοδος λείανσης.
 • Η χάραξη της ίνας πριν την λείανση.

Insertion Loss

Απώλειες οπτικού σήματος είναι οι απώλειες που παρουσιάζονται σε έναν οπτικό συνδετήρα λόγω μη σωστής προσαρμογής του στον υποδοχέα ή λόγω κακού τερματισμού του.

opt3

Apex offset

Είναι η διαφορά της απόστασης από το κέντρο της ίνας με το κέντρο του νοητού κύκλου της άκρης ενός συνδετήρα.

opt4

Ακτίνα καμπυλότητας

Ακτίνα καμπυλότητας καλείται η σφαιρικότητα που έχει ένας τερματισμένος συνδετήρας σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο του.

opt5

Fiber Undercut/Protrusion

Είναι το πόσο «μέσα» (undercut) ή το πόσο «έξω» (protrusion) έχει κοπεί η ίνα στην άκρη του ferrule

opt6

Visual Quality-Αποδεκτοί και μη τερματισμοί οπτικών συνδετήρων.

opt8

5. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Αποδεκτές Απώλειες Οπτικών Καλωδίων

Το ελάχιστο πόσο οπτικής απώλειας που μπορούμε να αναμένουμε σε μια εγκατάσταση οπτικών ινών εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες οι οποίοι είναι:

 • ο τύπος του καλωδίου (μονότροπο – πολύτροπο)
 • το μήκος κύματος που μετράμε
 • το πλήθος των συγκολλήσεων που παρεμβάλλονται
 • οι διπλοθήλυκοι υποδοχείς (couplers)

Για να υπολογίσουμε το ποσό απωλειών που αναμένουμε, αθροίζουμε τις εξασθενήσεις που αντιστοιχούν στην εγκατάσταση μας. Οι τιμές αυτές δίδονται παρακάτω:

 • dB/km για απώλεια μονότροπης οπτικής ίνας στα 1550 nm
 • dB/km για απώλεια μονότροπης οπτικής ίνας στα 1310 nm
 • 1 dB/km για απώλεια πολύτροπης οπτικής ίνας στα 1300 nm
 • 3 dB/km για απώλεια πολύτροπης οπτικής ίνας 850 nm
 • dB για κάθε συγκόλληση με την μέθοδο της Συγκόλλησης Τήξης (FusionSplice)
 • dB για κάθε συγκόλληση με την μέθοδο της μηχανικής συγκόλλησης
 • dB για κάθε ζεύγος διπλοθήλυκων υποδοχέων ( coupler)

Παράδειγμα υπολογισμού απωλειών

Έστω εγκατάσταση οπτικών ινών 62.5/125 μήκους 2 km με δυο συγκολλήσεις στα άκρα (Pigtails εντός κατανεμητών) και μήκος κύματος μέτρησης 1300nm. Η αναμενόμενη απώλεια είναι :   μήκος πολύτροπης +   συγκολλήσεις     +         coupler

                             (1dB X 2km)   +   (0.05dB+0.05dB)   + (0.5dB+0.5dB) = 3.1 dB

 Σημειώνουμε ότι οι παραπάνω τιμές αφορούν τις μέγιστες αναμενόμενες τιμές μετρήσεων. Οι αποδεκτές τιμές εξαρτώνται από την εφαρμογή για οποία θα χρησιμοποιήσουμε το δίκτυο οπτικών ινών και από τον ενεργό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσουμε. Για ένα δίκτυο Ethernet για παράδειγμα, με χρήση απλών οπτικών switch, αποδεκτή τιμή θεωρούμε την τιμή των 3 dB περίπου.

Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή των οπτικών απωλειών είναι :

 • η ποιότητα των διπλοθήλυκων υποδοχέων , των συνδετήρων και των προτερματισμένων καλωδίων (pigtails)
 • η ποιότητα συγκολλήσεων
 • η σωστή εγκατάσταση του οπτικού καλωδίου κατά την διαδρομή όδευσης του
 • το σωστό συστημάρισμα (τακτοποίηση) των ινών εντός των κατανεμητών

η καθαριότητα των συνδετήρων (connectors) και των διπλοθηλυκών υποδοχέων (Coupler).

Δεύτερο μέρος από την εργασία του φίλου της σελίδας μας: Νικολής Γεώργιος Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Στο επόμενο άρθρο 3ο και τελευταίο για τις οπτικές ίνες και το τι πρέπει ένας εγκαταστάτης να γνωρίζει, θα δούμε για τα όργανα μετρήσεων οπτικών ινών κλπ.

Ευχαριστούμε που διαβάσατε το άρθρο μας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Περισσότερες πληροφορίες

Αποδοχή

1) Γενικοί όροι:

Α. Τα μηνύματα και τα άρθρα, εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του ιστότοπου, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της ομάδας διαχείρισης.

Β. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η αναζήτηση, η οποία περιέχει μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Με γράμματα ή με μικρές λέξεις κλειδιά, θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

Γ. Απαγορεύεται η αντιγραφή άρθρων χωρίς τη ρητή ή γραπτή μας συναίνεση. Για την πλήρη αναδημοσίευση άρθρου απαιτείται ρητή άδεια από το δημιουργό του, ή σε αυτόν που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Για αντιγραφή άρθρων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@electricalnews.gr Στα άρθρα που θα επιτραπεί η αντιγραφή, να αναγράφετε στο κάτω μέρος την πηγή τουλάχιστον, με σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί κατ ευθείαν στο σωστό άρθρο.

2) Γενικά για την ιστοσελίδα μας:

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να μαζέψει όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, να παρουσιάσει νέο υλικό ή εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογία στο κομμάτι των υπολογιστών και του software, να παρέχει γνώση και πληροφορία σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, ανθρώπους που ασχολούνται είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά με το Hardware, απλούς πολίτες που πολλές φορές τους δημιουργούνται απορίες πάνω σε πολλά από αυτά τα θέματα και θα ήθελαν κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν και γενικότερα, ενημέρωση σε Ηλεκτρολογία - τεχνολογία - τεχνικά άρθρα.

Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα η σελίδα αυτή να δημοσιεύσει συνδικαλιστικό ή πολιτικό περιεχόμενο και γενικότερα περιεχόμενο που φέρνει σε αντιπαράθεση επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες, εταιρείες κλπ.

Αφορά μόνο προώθηση ιδεών και γνώσεων για τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και της Τεχνολογίας.

Τα άρθρα έχουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένα με τρόπο, όσο γίνεται πιο κατανοητό για όλους, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι απλοί αναγνώστες που τους ενδιαφέρει η θεματολογία μας.

Γνωρίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια πχ: Ηλεκτρολογία -  τηλεπικοινωνίες - υπολογιστές - τεχνολογία -κινητά και πολλά ακόμη και αυτό καθιστά το έργο της σελίδας ακόμη πιο δύσκολο. Προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας με νέα άρθρα σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού, καθημερινά συνδυάζουμε τις προσωπικές μας δουλειές και την ενημέρωση της σελίδας ώστε να υπάρχει υλικό για όλα όσα προαναφέραμε, στη σοβαρότερη και εγκυρότερη μορφή που είναι εφικτό.

Πριν δημοσιευτεί κάποιο άρθρο, κοιτάμε να είναι όσο πιο εμπεριστατωμένο γίνεται και να μη δίνει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3) Διαφημίσεις

Οποιοσδήποτε θελήσει ή επιθυμεί να διαφημιστεί σε αυτή τη σελίδα με τον τρόπο δημοσίευσης κάποιου άρθρου, θα πρέπει να μεριμνεί ώστε το άρθρο να έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε αυτό που θα παρουσιάσει. Πχ: Αν είναι κατασκευαστής κάποιου υλικού, θα πρέπει να παρουσιάσει το υλικό αυτό με κάθε λεπτομέρεια καθώς και το τι ακριβώς κάνει  και κατόπιν αυτού, να παρουσιάσει με κάποιο link την εταιρεία του ή τη μάρκα του υλικού που αντιπροσωπεύει.

Για διαφήμιση, υπάρχουν τα banner σε όλες τις σελίδες και μπορούν να μπουν ακόμη και στα άρθρα διακριτικά banners τα οποία με τα αντίστοιχα links θα οδηγούν στην εκάστοτε εταιρεία.

Υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ακόμη και σε μορφή βιντεοσκόπησης της εταιρείας του, από ανθρώπους μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη βιντεοσκόπηση σε συνεργασία πάντα με υπεύθυνο της εταιρείας ο οποίος θα εξηγεί καθ όλη τη διάρκεια το κάθε τι που βλέπουμε στο βίντεο, ώστε να έχει και τη μορφή εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της κάθε εταιρείας.

Υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ακόμη και με droners.

4) Forum (το Forum θα λειτουργήσει προσεχώς, κατασκευάζεται για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, του forum και των χρηστών)

Α. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στον ιστότοπο. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:

 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του ιστότοπου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές ή αθλητικές ή προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να παραμένουν εντός της θεματολογίας της ιστοσελίδας, των ενοτήτων και των επί μέρους θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπ’ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να ΜΗΝ δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης πλέον του ενός (1) αρχείου πολυμέσων (video, ήχος, φωτογραφία) ανά μήνυμα, να κάνουν χρήση της λειτουργίας SPOILER σε αναλογία "ένα spoiler ανά αρχείο", έχοντας υπ’ όψιν τους ότι μόνη η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο ως απάντηση σε μία συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης. Επιπλέον να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping]. Επιπλέον, να μη δημοσιεύουν νέο μήνυμα σε θέμα η συζήτηση του οποίου έχει σταματήσει πλέον του τριμήνου, εκτός εάν το νέο μήνυμα προσφέρει νέες και ουσιώδεις πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να μη συμμετέχουν στον ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 400x90 και 50 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 14) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 90x90 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Η ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Β. Επαφίεται στην κρίση της ομάδας διαχείρισης αν θα παραμένουν ενεργά θέματα ή μηνύματα, η θεματολογία των οποίων, έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και μηνύματα αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, με το ύφος και το περιεχόμενο του ιστότοπου, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στον ιστότοπο (ban).

Δ. Τα μέλη συμφωνούν ότι ο λογαριασμός τους στον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την είσοδο και λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από το electricalnews.gr

Ε. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

ΣΤ. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από τον ιστότοπο (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο electricalnews.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο electricalnews.gr

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και διαμονή στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

Το video της εβδομάδας