Αυτόματες ασφάλειες - Τι Γνωρίζουμε γι αυτές;

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες είναι μονάδες προστασίας που χρησιμοποιούνται

καθημερινά σε όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις παγκοσμίως, αφού είναι το πιο διαδεδομένο μέσο προστασίας των καλωδίων ισχύος από υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα. Ανακαλύφθηκαν το 1923 από τον Hugo Stotz και από τότε έχουν εξελιχθεί αρκετά για να συμπεριλάβουν χαρακτηριστικά, όπως διαφορετικές χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας, που να μπορούν να προσφέρουν προστασία σε διαφορετικούς τύπους ηλεκτρικών φορτίων και εφαρμογών.

Στο εργοστάσιο Stotz-Kontact της ABB παράγονται σήμερα οι περισσότερες σειρές μικροαυτόματων του ομίλου, συνεχίζοντας μια παράδοση που κρατάει σχεδόν 100 χρόνια στην παραγωγή του διασημότερου υλικού προστασίας στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

Πως όμως λειτουργούν οι μικροαυτόματοι διακόπτες και πόσο καλά τους γνωρίζουμε; Γιατί υπάρχουν τόσες διαφορετικές εκδόσεις μικροαυτομάτων και ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές μεταξύ τους και ειδικότερα μεταξύ των χαρακτηριστικών καμπυλών λειτουργίας τους; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις το συγκεκριμένο τεχνικό άρθρο. 

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες παρότι εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνονται σαν ένα απλό και σχετικά συνηθισμένο εξάρτημα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα μικρό θαύμα της μηχανικής αφού αποτελείται από περισσότερα από 60 εξαρτήματα, τέλεια συνδυασμένα μεταξύ τους, για να προσφέρουν ένα πολύ έξυπνο μηχανισμό προστασίας, πολύ γρήγορο στην ενεργοποίηση, κατάλληλο για διαφορετικά είδη σφαλμάτων και με ένα εξαιρετικά αξιόπιστο τρόπο λειτουργίας.

Πιο συγκεκριμένα οι μικροαυτόματοι διακόπτες χρησιμοποιούνται για:

 • Προστασία από υπερφορτίσεις (θερμικό στοιχείο)
 • Προστασία από βραχυκυκλώματα (μαγνητικό στοιχείο)
 • Προστασία από ηλεκτροπληξία (electric shock) μέσω αυτόματης διακοπής της τροφοδοσίας σε κυκλώματα με σύστημα γείωσης όπου δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των αγωγών ουδετέρου και γείωσης

Η ενεργοποίηση των μικροαυτομάτων και η διακοπή της τροφοδοσίας στο κύκλωμα που παρουσιάζει το σφάλμα, γίνεται από δύο διαφορετικά στοιχεία προστασίας που διαθέτουν οι μικροαυτόματοι στο εσωτερικό τους. Το μαγνητικό στοιχείο προστασίας που ενεργοποιείται στιγμιαία σε συνθήκες βραχυκυκλώματος και εξαρτάται μόνο από την τιμή του ρεύματος βραχυκυκλώματος που το διαρρέει και το θερμικό στοιχείο προστασίας που χρησιμοποιείται για προστασία από υπερφορτίσεις και εξαρτάται από την ανύψωση της θερμοκρασίας δηλαδή από το ρεύμα και το χρόνο ταυτόχρονα. Οι απαιτήσεις για προστασία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις περιγράφονται αναλυτικά στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και πιο συγκεκριμένα στο ΕΛΟΤ HD 384-4-43.

Το μαγνητικό στοιχείο προστασίας των μικροαυτομάτων είναι ένας ηλεκτρομαγνήτης (πηνίο) που είναι συνδεδεμένος σε σειρά με το κύκλωμα ισχύος (επαφές εισόδου-εξόδου του μικροαυτομάτου) και που στο εσωτερικό του είναι συνδεδεμένος με τον μηχανισμό απόζευξης του μικροαυτομάτου έτσι ώστε σε συνθήκες βραχυκυκλώματος να ‘’τραβήξει’’ το κινούμενο μέρος του μηχανισμού και να διακόψει την τροφοδοσία. Το θερμικό στοιχείο προστασίας αντίστοιχα, είναι ένα διμεταλλικό στοιχείο το οποίο κάμπτεται και παρασύρει και αυτό το μηχανισμό απόζευξης του μικροαυτομάτου όταν μέσα από το σώμα του διέρχεται μεγαλύτερη ένταση ρεύματος από την ονομαστική και μεγάλη χρονικό διάστημα από το επιτρεπτό.

Η πιο επικίνδυνη συνθήκη για τα καλώδια ισχύος είναι η εμφάνιση ρευμάτων βραχυκυκλώματος, συνθήκη κατά την οποία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αναπτύσσεται μια πάρα πολύ υψηλή τιμή ρεύματος που καταπονεί σημαντικά τόσο το σώμα του καλωδίου όσο και όλο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Σε αυτές τις απαιτητικές συνθήκες, ο μικροαυτόματος διακόπτης που θα έχει επιλεγεί θα πρέπει να προσφέρει εξαιρετικά υψηλή απόδοση καθώς θα καλεστεί να διακόψει μια πάρα πολύ υψηλή τιμή ενέργειας που θα διαρρέει το σώμα του. Η επιλογή μικροαυτομάτων για προστασία σε βραχυκύκλωμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384-4-43, θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη μια πολύ βασική συνθήκη για να εγγυάται την προστασία του καλωδίου. Αυτή η  συνθήκη ορίζει ότι η διερχόμενη ενέργεια (let-through energy) σε σφάλμα βραχυκυκλώματος που θα επιτραπεί να περάσει από το σώμα του μικροαυτομάτου (Ix t, <0,1s) θα πρέπει να είναι μικρότερη από τη θερμότητα Joule που επιτρέπεται να αναπτυχθεί για δεδομένη διατομή καλωδίου και που εκφράζεται από τη σχέση k2 x S2, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη προστασία.

Τα όρια της έντασης του ρεύματος και του χρόνου που επιτρέπεται να διαρρέουν τον μικροαυτόματο τόσο σε συνθήκες υπερφόρτισης όσο και σε συνθήκες βραχυκυκλώματος καθορίζονται από τις καμπύλες αντίστροφου ρεύματος ή αλλιώς χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας που περιγράφουν την ‘’κανονική’’ λειτουργία ενός μικροαυτομάτου. Οι καμπύλες αυτές περιγράφουν συνδυαστικά την αντίδραση του μικροαυτομάτου και στις δύο συνθήκες και μπορούν να ονομαστούν καμπύλες υπερέντασης.

Όπως γνωρίζουμε όμως, υπάρχουν αρκετές εφαρμογές οι οποίες απαιτούν ΄΄ιδιαίτερες’’ συνθήκες λειτουργίας όπως για παράδειγμα τα επαγωγικά φορτία (κινητήρες, κλιματιστικές μονάδες, ηλεκτρονικοί λαμπτήρες φωτισμού, κ.α.) τα οποία χρειάζονται έναν ικανό χρόνο για την ομαλή εκκίνηση της λειτουργίας τους κατά τον οποίο παρουσιάζονται συνθήκες υπερέντασης χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο σφάλμα. Για αυτό το λόγο, η ABB διαθέτει πέντε διαφορετικούς τύπους μικροαυτομάτων με διαφορετικές χαρακτηριστικές καμπύλες οι οποίες προσφέρουν διαφορετικές συνθήκες ενεργοποίησης ανάλογα με τη γραμμή που πρόκειται να προστατέψουν. Οι χαρακτηριστικές αυτές είναι:

 • B, C και D για την προστασία καλωδίων από υπερεντάσεις σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60898-1
 • K για την προστασία καλωδίων από υπερεντάσεις όταν τροφοδοτούνται ηλεκτρικοί κινητήρες και άλλα επαγωγικά φορτία με υψηλά ρεύματα εκκίνησης σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60947-2
 • Z για για την προστασία καλωδίων από υπερεντάσεις σε εφαρμογές όπου τροφοδοτούνται ευαίσθητα ηλεκτρονικά κυκλώματα, κυκλώματα με υψηλή σύνθετη αντίσταση, μετατροπείς τάσης, κ.α. σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60947-2

Προστασία από βραχυκυκλώματα - Καμπύλες ενέργειας I2t (let-through energy)

Οι καμπύλες I2t προσδιορίζουν τις τιμές της διερχόμενης ενέργειας από το σώμα του μικροαυτομάτου σε κατάσταση βραχυκυκλώματος (εκφρασμένα σε μονάδα μέτρησης A2s). 

Στον Πίνακα φαίνεται η τιμή της ενέργειας βραχυκυκλώματος που επιτρέπεται να περάσει από ένα μικροαυτόματο S201-B16 (16 A) της ABB που σε ένα αναμενόμενο βραχυκύκλωμα έντασης Ik=6 kA, είναι 20.000 A2s, σημαντικά μικρότερο από την τιμή 29.700 A2s που αντέχει ένα καλώδιο χαλκού με μόνωση PVC διατομής 1,5 mm2, εγγυώμενος έτσι την ασφάλεια του καλωδίου σε συνθήκες βραχυκυκλώματος.

 
 

Προστασία από υπερφόρτιση (θερμικό στοιχείο) σύμφωνα με το IEC 60364-4-43

Η επιλογή του ασφαλιστικού μέσου για προστασία από υπερφορτίσεις θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ρεύμα που διαρρέει τα καλώδια ισχύος και πιο συγκεκριμένα τη φέρουσα ικανότητα τους (για δεδομένη διατομή), λαμβάνοντας υπόψη να ισχύουν ταυτόχρονα οι δύο κάτωθι σχέσεις:

Ib ≤ In ≤ Iz (1)

I2 ≤ 1,45 x Iz (2)

Όπου:

Ib = Ονομαστικό ρεύμα του κυκλώματος (φορτίου/εφαρμογής)

In = Ονομαστικό ρεύμα του μέσου προστασίας (μικροαυτόματος)

Iz = Φέρουσα ικανότητα καλωδίου εκφρασμένο σε A (current carrying capacity) σύμφωνα με το πρότυπο IEC/HD 60364-5-52 (μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα γραμμής)

I2 = Ρεύμα εξασφάλισης της αποτελεσματικής λειτουργίας της προστατευτικής διάταξης
Καμπύλη οριακής φόρτισης καλωδίων χαλκού με μόνωση PVC

 

Πως επιλέγουμε μικροαυτόματους διακόπτες

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο επιλογής μικροαυτομάτων με αναλυτικά παραδείγματα και πίνακες χαρακτηριστικών, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων...
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Περισσότερες πληροφορίες

Αποδοχή

1) Γενικοί όροι:

Α. Τα μηνύματα και τα άρθρα, εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του ιστότοπου, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της ομάδας διαχείρισης.

Β. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η αναζήτηση, η οποία περιέχει μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Με γράμματα ή με μικρές λέξεις κλειδιά, θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

Γ. Απαγορεύεται η αντιγραφή άρθρων χωρίς τη ρητή ή γραπτή μας συναίνεση. Για την πλήρη αναδημοσίευση άρθρου απαιτείται ρητή άδεια από το δημιουργό του, ή σε αυτόν που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Για αντιγραφή άρθρων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@electricalnews.gr Στα άρθρα που θα επιτραπεί η αντιγραφή, να αναγράφετε στο κάτω μέρος την πηγή τουλάχιστον, με σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί κατ ευθείαν στο σωστό άρθρο.

2) Γενικά για την ιστοσελίδα μας:

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να μαζέψει όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, να παρουσιάσει νέο υλικό ή εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογία στο κομμάτι των υπολογιστών και του software, να παρέχει γνώση και πληροφορία σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, ανθρώπους που ασχολούνται είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά με το Hardware, απλούς πολίτες που πολλές φορές τους δημιουργούνται απορίες πάνω σε πολλά από αυτά τα θέματα και θα ήθελαν κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν και γενικότερα, ενημέρωση σε Ηλεκτρολογία - τεχνολογία - τεχνικά άρθρα.

Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα η σελίδα αυτή να δημοσιεύσει συνδικαλιστικό ή πολιτικό περιεχόμενο και γενικότερα περιεχόμενο που φέρνει σε αντιπαράθεση επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες, εταιρείες κλπ.

Αφορά μόνο προώθηση ιδεών και γνώσεων για τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και της Τεχνολογίας.

Τα άρθρα έχουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένα με τρόπο, όσο γίνεται πιο κατανοητό για όλους, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι απλοί αναγνώστες που τους ενδιαφέρει η θεματολογία μας.

Γνωρίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια πχ: Ηλεκτρολογία -  τηλεπικοινωνίες - υπολογιστές - τεχνολογία -κινητά και πολλά ακόμη και αυτό καθιστά το έργο της σελίδας ακόμη πιο δύσκολο. Προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας με νέα άρθρα σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού, καθημερινά συνδυάζουμε τις προσωπικές μας δουλειές και την ενημέρωση της σελίδας ώστε να υπάρχει υλικό για όλα όσα προαναφέραμε, στη σοβαρότερη και εγκυρότερη μορφή που είναι εφικτό.

Πριν δημοσιευτεί κάποιο άρθρο, κοιτάμε να είναι όσο πιο εμπεριστατωμένο γίνεται και να μη δίνει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3) Διαφημίσεις

Οποιοσδήποτε θελήσει ή επιθυμεί να διαφημιστεί σε αυτή τη σελίδα με τον τρόπο δημοσίευσης κάποιου άρθρου, θα πρέπει να μεριμνεί ώστε το άρθρο να έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε αυτό που θα παρουσιάσει. Πχ: Αν είναι κατασκευαστής κάποιου υλικού, θα πρέπει να παρουσιάσει το υλικό αυτό με κάθε λεπτομέρεια καθώς και το τι ακριβώς κάνει  και κατόπιν αυτού, να παρουσιάσει με κάποιο link την εταιρεία του ή τη μάρκα του υλικού που αντιπροσωπεύει.

Για διαφήμιση, υπάρχουν τα banner σε όλες τις σελίδες και μπορούν να μπουν ακόμη και στα άρθρα διακριτικά banners τα οποία με τα αντίστοιχα links θα οδηγούν στην εκάστοτε εταιρεία.

Υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ακόμη και σε μορφή βιντεοσκόπησης της εταιρείας του, από ανθρώπους μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη βιντεοσκόπηση σε συνεργασία πάντα με υπεύθυνο της εταιρείας ο οποίος θα εξηγεί καθ όλη τη διάρκεια το κάθε τι που βλέπουμε στο βίντεο, ώστε να έχει και τη μορφή εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της κάθε εταιρείας.

Υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ακόμη και με droners.

4) Forum (το Forum θα λειτουργήσει προσεχώς, κατασκευάζεται για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, του forum και των χρηστών)

Α. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στον ιστότοπο. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:

 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του ιστότοπου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές ή αθλητικές ή προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να παραμένουν εντός της θεματολογίας της ιστοσελίδας, των ενοτήτων και των επί μέρους θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπ’ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να ΜΗΝ δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης πλέον του ενός (1) αρχείου πολυμέσων (video, ήχος, φωτογραφία) ανά μήνυμα, να κάνουν χρήση της λειτουργίας SPOILER σε αναλογία "ένα spoiler ανά αρχείο", έχοντας υπ’ όψιν τους ότι μόνη η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο ως απάντηση σε μία συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης. Επιπλέον να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping]. Επιπλέον, να μη δημοσιεύουν νέο μήνυμα σε θέμα η συζήτηση του οποίου έχει σταματήσει πλέον του τριμήνου, εκτός εάν το νέο μήνυμα προσφέρει νέες και ουσιώδεις πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να μη συμμετέχουν στον ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 400x90 και 50 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 14) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 90x90 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Η ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Β. Επαφίεται στην κρίση της ομάδας διαχείρισης αν θα παραμένουν ενεργά θέματα ή μηνύματα, η θεματολογία των οποίων, έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και μηνύματα αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, με το ύφος και το περιεχόμενο του ιστότοπου, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στον ιστότοπο (ban).

Δ. Τα μέλη συμφωνούν ότι ο λογαριασμός τους στον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την είσοδο και λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από το electricalnews.gr

Ε. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

ΣΤ. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από τον ιστότοπο (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο electricalnews.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο electricalnews.gr

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και διαμονή στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

Το video της εβδομάδας