Πυκνωτές - Τι είναι; Που χρησιμοποιούνται; Πως τους υπολογίζουμε; Βίντεο

Πυκνωτές. Ένα μεγάλο κεφάλαιο που για να γίνει πλήρως κατανοητό χρειάζονται βιβλία ολόκληρα.

Το παρόν άρθρο είναι μια προσπάθεια συγκέντρωσης των πιο σημαντικών αλλά απλών πληροφοριών (κάτι σαν περίληψη θα έλεγα) ώστε ακόμη και ο πιο απλός αναγνώστης να καταλάβει τι είναι ο πυκνωτής και που χρειάζεται.  

Ένα εξάρτημα που το συναντούμε εδώ και πολλές δεκαετίες σε πάρα πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ένα χρήσιμο και στις περισσότερες περιπτώσεις απαραίτητο εξάρτημα το οποίο αν δεν υπάρχει, πολλές από αυτές τις συσκευές δεν θα λειτουργούσαν ποτέ.

Πχ, ένας ηλεκτρικός μονοφασικό κινητήρας για να εκκινήσει χρειάζεται μια …σπίθα (θα μπορούσαμε να πούμε). Την ‘’σπίθα’’, στην προκειμένη περίπτωση, την παρέχει ο πυκνωτής.

Τι ακριβώς όμως είναι ο πυκνωτής;

Να ξεχωρίσουμε κατ αρχήν ότι άλλοι πυκνωτές χρησιμοποιούνται στο συνεχές ρεύμα και άλλοι στο εναλλασσόμενο. Πυκνωτές συνεχούς ρεύματος θα συναντήσουμε πχ σε υπολογιστές, τηλεοράσεις κλπ

Ο πυκνωτής είναι ένα πολύ απλό στην κατασκευή του εξάρτημα. Μπορούμε να το πούμε: Αποθήκη ρεύματος. Αυτή είναι η βασική του δουλειά. Αποθηκεύει ρεύμα το οποίο το διοχετεύει όταν πρέπει στη συσκευή που είναι τοποθετημένος.

Είναι ένα σύστημα δύο γειτονικών αγωγών (ή πλάκες) Οι δύο αγωγοί (ή πλάκες) ονομάζονται οπλισμοί. Ανάμεσα στους οποίους παρεμβάλλεται μονωτικό υλικό.

Αυτό το υλικό μπορεί να είναι χαρτί, γυαλί, αέρας, πλαστικό, μίκα και άλλα!  Τα υλικά αυτά ονομάζονται διηλεκτρικά. Έχουν την ιδιότητα να πολώνουν τα ηλεκτρικά φορτία και έτσι, είναι  ιδανικά για τη χρήση τους σε πυκνωτές.

Μεταξύ των δύο αγωγών (όταν αυτοί φορτιστούν με θετικά ο ένας και αρνητικά φορτία ο άλλος) αναπτύσσεται μια διαφορά δυναμικού. Αυτή η διαφορά δυναμικού ονομάζεται τάση!

Το πηλίκιο του φορτίου προς την τάση λέγεται χωρητικότητα. Η χωρητικότητα αυτή, συμβολίζεται με το γράμμα C και έχει ως μονάδα μέτρησης το Farad (Φαράντ). Θα παρατηρήσετε επάνω σε κάθε πυκνωτή τα γράμματα μF(microfarad) Είναι η πιο συχνή μονάδα μέτρησης των κλασικών πυκνωτών.

Η χωρητικότητα του κάθε πυκνωτή εξαρτάται από το μέγεθός του και από την απόσταση των οπλισμών του και φυσικά από το διηλεκτρικό το οποίο αποθηκεύει το ηλεκτρικό φορτίο.

Πόσοι τύποι πυκνωτών υπάρχουν;

Οι πυκνωτές χωρίζονται σε τρείς μεγάλες κατηγορίες, αυτές είναι οι παρακάτω…

Χωρίς πολικότητα: Αυτοί περιέχουν διηλεκτρικό υλικό από χαρτί, αέρα, γυαλί, μικα ή άλλα υλικά.

Ηλεκτρολυτικοί: Περιέχουν διηλεκτρικό χαρτί με εμποτισμένο με ηλεκτρολυτικό διάλυμα.

Μεταβλητοί: Αυτοί οι πυκνωτές έχουν ως διηλεκτρικό τον αέρα. Έχουν μια διάταξη μεταλλικών πλακών. Από αυτές τις πλάκες κάποιες είναι σταθερές και κάποιες στερεωμένες σε έναν άξονα ο οποίος όταν περιστρέφεται μεταβάλλεται η χωρητικότητα.  

Τι είδη πυκνωτών υπάρχουν;

Πολλά είδη, τα κυριότερα στο εναλλασσόμενο ρεύμα που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι πυκνωτές εκκίνησης (μοτέρ κλπ) και πυκνωτές λειτουργίας (λαμπτήρες φθορισμού κλπ)

Οι πυκνωτές εκκίνησης συνδέονται εν σειρά προς την περιέλιξη εκκίνησης και επομένως βγαίνουν εκτός λειτουργίας από τα ρελέ εκκίνησης μετά την εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα. Οι πυκνωτές εκκίνησης είναι
ηλεκτρολυτικού τύπου και δεν επιτρέπεται να παραμένουν υπό τάση πάνω από λίγα δευτερόλεπτα. Αν για κάποιο λόγο ο ηλεκτρολυτικός πυκνωτής παραμείνει υπό τάση στο κύκλωμα είναι σίγουρο ότι θα καταστραφεί
(θα σκάσει). Όταν ένας πυκνωτής καταστραφεί πρέπει να αντικατασταθεί με άλλον ίδιων χαρακτηριστικών (τάση και χωρητικότητα).

Ένα πολύ σημαντικό, έχουμε πχ ένα πυκνωτή 100μF, παθαίνει ζημιά,  θέλουμε να τον αντικαταστήσουμε και δε βρίσκουμε ίδιο! Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση; Απλό, βρίσκουμε πυκνωτές με άθροισμα τα 100μF και τους τοποθετούμε παράλληλα μεταξύ τους. Πχ 2 πυκνωτές των 50μF ή 4 των 25 κοκ!

Οι πυκνωτές λειτουργίας: Η σημαντικότερη δουλειά του πυκνωτή λειτουργίας είναι η διόρθωση του συνημίτονου.  Οι πυκνωτές λειτουργίας συνδέονται παράλληλα με τα άκρα των δυο περιελίξεων του ηλεκτροκινητήρα και παραμένουν σε τάση σε όλον τον χρόνο λειτουργίας του συμπιεστού. Είναι τύπου ελαίου και τοποθετούνται στην εγκατάσταση για να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα. Οι πυκνωτές λειτουργίας είναι μικρότερης τιμής από τους εκκίνησης του ίδιου ηλεκτροκινητήρα. Στους πυκνωτές λειτουργίας πρέπει να προσέχουμε τη συνδεσμολογία έτσι ώστε το άκρο που είναι σημαδεμένο με μία παύλα (-) ή ένα τόξο (--) να συνδέεται πάντα στη γραμμή τροφοδοσίας του ρεύματος ή στην κύρια περιέλιξη και ποτέ στη βοηθητική. Μια αντίθετη σύνδεση μπορεί να δημιουργήσει βραχυκύκλωμα στον πυκνωτή ή ακόμα και την καταστροφή της βοηθητικής περιέλιξης του ηλεκτροκινητήρα. Η αντικατάσταση γίνεται πάντα με πυκνωτή των αυτών χαρακτηριστικών (τάση και χωρητικότητα).

Ένας πυκνωτής λειτουργίας αν είναι βραχυκυκλωμένος, τότε θα μας ρίξει την ασφάλεια της γραμμής. Για να είμαστε σίγουροι ότι ο πυκνωτής λειτουργίας είναι εντάξει, κάνουμε δύο αμπερομετρήσεις. Μία με τον πυκνωτή συνδεμένο στη γραμμή και μία χωρίς αυτόν! Αν έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα τότε ο πυκνωτής είναι εντάξει.

Γιατί σύνδεση παράλληλα και όχι εν σειρά;

Πολύ απλό, αν τους συνδέσουμε σε σειρά μειώνεται η χωρητικότητά τους.

Αναφέραμε πριν για διόρθωση συνημίτονου. Το συνημίτονο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ποιότητα του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό, πρέπει να έχει τιμή 1. Εκεί είναι το ιδανικό. Όμως, θα συναντήσουμε περιπτώσεις (σχεδόν παντού) στις οποίες το συνημίτονο φτάνει μετά βίας το 0,9, συνήθως βρίσκεται στο 0,8. Αυτό σημαίνει τεράστιες απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτές τις εγκαταστάσεις θα παρατηρήσουμε ότι τοποθετούνται συστοιχίες (πεδία) πυκνωτών, οι οποίες βελτιώνουν κατά πολύ το συνημίτονο, προσπαθώντας να το έχουμε όσο γίνεται κοντύτερα στο 1!! βλέπε εικόνα παρακάτω...

Που παρατηρούμε συνημίτονο κάτω του 1;

Σε όλα τα επαγωγικά φορτία, πχ πηνία, μετασχηματιστές, τροφοδοτικά, φορτιστές, τροφοδοτικά υπολογιστών, λαμπτήρες  Led και πολλά άλλα.

Τα τελευταία χρόνια έχει πέσει μια διαφημιστική καμπάνια για λαμπτήρες Led και οικονομία στο ρεύμα και κουραφέξαλα! Οι λαμπτήρες LED είναι ότι χειρότερο για την ποιότητα του ηλεκτρικού ρεύματος. Ένας λαμπτήρας LED μπορεί να έχει συνημίτονο 0.35!!! και μετά βίας οι πολύ ποιοτικοί λαμπτήρες να φτάνουν στο 0,6! Αυτό σημαίνει αυτομάτως, σχετικά,  μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος από τις υπόλοιπες συσκευές της εγκατάστασης. Αν είχαμε μια λάμπα πυρακτώσεως 100W και μια led 100W και τις βάζαμε στον αναλυτή ενέργειας, θα παρατηρούσαμε τη led να τραβάει τα διπλάσια ampere από την κοινή λάμπα! Αυξάνεται υπερβολικά η άεργος ισχύς, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση μετασχηματιστών - καλωδίων κλπ. Οπότε η τοποθέτηση πυκνωτών ακόμη και σε ένα σπίτι, μπορεί να είναι πλέον απαραίτητη. Μας πουλάνε λαμπτήρες Led για οικονομία και μόνο οικονομία δεν κάνουμε. Ένα άλλο θέμα που συζητείται τελευταία αρκετά, μετά από εκατομμύρια λαμπτήρες LED που τοποθετήθηκαν σε κτίρια, είναι οι αρμονικές παραμορφώσεις του ρεύματος που δημιουργούνται από τα LED. Διαβάστε στο παρακάτω άρθρο πως εντοπίζονται και πως διορθώνονται οι αρμονικές παραμορφώσεις.... ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ

Πως βρίσκουμε και πως υπολογίζουμε την χωρητικότητα ενός πυκνωτή;

Με τον παρακάτω τύπο υπολογίζουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή, είναι ένας γενικός τύπος, ειδικά όταν μιλάμε για κινητήρες θέλει τεράστια προσοχή και ο μόνος που μπορεί να μας πει με ακρίβεια τι πυκνωτή χρειαζόμαστε είναι μόνο ο κατασκευαστής του κινητήρα!

 

Ο Πάροχος (ΔΕΗ) βάζει πυκνωτές για διόρθωση συντελεστή ισχύος στο δίκτυό του;

Στην Ελλάδα σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Εδώ ο πάροχος, απλά μας χρεώνει παραπάνω στους λογαριασμούς λόγω κακού συνημιτόνου της εγκατάστασής μας. Εδώ βλέπετε, ότι δε σου το δίνει το κράτος καλό, πρέπει να πληρώνεις και πρόστιμο γι αυτό! Σε πολλές χώρες όμως του εξωτερικού, υπάρχουν πυκνωτές διόρθωσης σε πάρα πολλά σημεία....

 

 

Δείτε όμως δύο Ελληνικά βίντεο πάρα πολύ απλά. Πιο κατανοητά δε γίνεται. Θεωρώ ότι μετά από το παρόν άρθρο, δε θα μείνει απορία για το τι είναι ο πυκνωτής, πως είναι φτιαγμένος και τι κάνει…

Πολυμέσα

Βίντεο για smartphone...

Βίντεο για υπολογιστή...

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « OptiLine mini pop-up Δίοδος Ζένερ - τι είναι - Βίντεο »

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Περισσότερες πληροφορίες

Αποδοχή

1) Γενικοί όροι:

Α. Τα μηνύματα και τα άρθρα, εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του ιστότοπου, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της ομάδας διαχείρισης.

Β. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η αναζήτηση, η οποία περιέχει μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Με γράμματα ή με μικρές λέξεις κλειδιά, θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

Γ. Απαγορεύεται η αντιγραφή άρθρων χωρίς τη ρητή ή γραπτή μας συναίνεση. Για την πλήρη αναδημοσίευση άρθρου απαιτείται ρητή άδεια από το δημιουργό του, ή σε αυτόν που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Για αντιγραφή άρθρων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@electricalnews.gr Στα άρθρα που θα επιτραπεί η αντιγραφή, να αναγράφετε στο κάτω μέρος την πηγή τουλάχιστον, με σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί κατ ευθείαν στο σωστό άρθρο.

2) Γενικά για την ιστοσελίδα μας:

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να μαζέψει όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, να παρουσιάσει νέο υλικό ή εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογία στο κομμάτι των υπολογιστών και του software, να παρέχει γνώση και πληροφορία σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, ανθρώπους που ασχολούνται είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά με το Hardware, απλούς πολίτες που πολλές φορές τους δημιουργούνται απορίες πάνω σε πολλά από αυτά τα θέματα και θα ήθελαν κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν και γενικότερα, ενημέρωση σε Ηλεκτρολογία - τεχνολογία - τεχνικά άρθρα.

Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα η σελίδα αυτή να δημοσιεύσει συνδικαλιστικό ή πολιτικό περιεχόμενο και γενικότερα περιεχόμενο που φέρνει σε αντιπαράθεση επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες, εταιρείες κλπ.

Αφορά μόνο προώθηση ιδεών και γνώσεων για τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και της Τεχνολογίας.

Τα άρθρα έχουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένα με τρόπο, όσο γίνεται πιο κατανοητό για όλους, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι απλοί αναγνώστες που τους ενδιαφέρει η θεματολογία μας.

Γνωρίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια πχ: Ηλεκτρολογία -  τηλεπικοινωνίες - υπολογιστές - τεχνολογία -κινητά και πολλά ακόμη και αυτό καθιστά το έργο της σελίδας ακόμη πιο δύσκολο. Προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας με νέα άρθρα σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού, καθημερινά συνδυάζουμε τις προσωπικές μας δουλειές και την ενημέρωση της σελίδας ώστε να υπάρχει υλικό για όλα όσα προαναφέραμε, στη σοβαρότερη και εγκυρότερη μορφή που είναι εφικτό.

Πριν δημοσιευτεί κάποιο άρθρο, κοιτάμε να είναι όσο πιο εμπεριστατωμένο γίνεται και να μη δίνει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3) Διαφημίσεις

Οποιοσδήποτε θελήσει ή επιθυμεί να διαφημιστεί σε αυτή τη σελίδα με τον τρόπο δημοσίευσης κάποιου άρθρου, θα πρέπει να μεριμνεί ώστε το άρθρο να έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε αυτό που θα παρουσιάσει. Πχ: Αν είναι κατασκευαστής κάποιου υλικού, θα πρέπει να παρουσιάσει το υλικό αυτό με κάθε λεπτομέρεια καθώς και το τι ακριβώς κάνει  και κατόπιν αυτού, να παρουσιάσει με κάποιο link την εταιρεία του ή τη μάρκα του υλικού που αντιπροσωπεύει.

Για διαφήμιση, υπάρχουν τα banner σε όλες τις σελίδες και μπορούν να μπουν ακόμη και στα άρθρα διακριτικά banners τα οποία με τα αντίστοιχα links θα οδηγούν στην εκάστοτε εταιρεία.

Υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ακόμη και σε μορφή βιντεοσκόπησης της εταιρείας του, από ανθρώπους μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη βιντεοσκόπηση σε συνεργασία πάντα με υπεύθυνο της εταιρείας ο οποίος θα εξηγεί καθ όλη τη διάρκεια το κάθε τι που βλέπουμε στο βίντεο, ώστε να έχει και τη μορφή εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της κάθε εταιρείας.

Υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ακόμη και με droners.

4) Forum (το Forum θα λειτουργήσει προσεχώς, κατασκευάζεται για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, του forum και των χρηστών)

Α. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στον ιστότοπο. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:

 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του ιστότοπου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές ή αθλητικές ή προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να παραμένουν εντός της θεματολογίας της ιστοσελίδας, των ενοτήτων και των επί μέρους θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπ’ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να ΜΗΝ δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης πλέον του ενός (1) αρχείου πολυμέσων (video, ήχος, φωτογραφία) ανά μήνυμα, να κάνουν χρήση της λειτουργίας SPOILER σε αναλογία "ένα spoiler ανά αρχείο", έχοντας υπ’ όψιν τους ότι μόνη η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο ως απάντηση σε μία συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης. Επιπλέον να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping]. Επιπλέον, να μη δημοσιεύουν νέο μήνυμα σε θέμα η συζήτηση του οποίου έχει σταματήσει πλέον του τριμήνου, εκτός εάν το νέο μήνυμα προσφέρει νέες και ουσιώδεις πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να μη συμμετέχουν στον ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 400x90 και 50 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 14) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 90x90 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Η ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Β. Επαφίεται στην κρίση της ομάδας διαχείρισης αν θα παραμένουν ενεργά θέματα ή μηνύματα, η θεματολογία των οποίων, έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και μηνύματα αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, με το ύφος και το περιεχόμενο του ιστότοπου, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στον ιστότοπο (ban).

Δ. Τα μέλη συμφωνούν ότι ο λογαριασμός τους στον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την είσοδο και λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από το electricalnews.gr

Ε. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

ΣΤ. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από τον ιστότοπο (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο electricalnews.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο electricalnews.gr

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και διαμονή στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

Το video της εβδομάδας