“Ευρωπαϊκή εξειδίκευση: Ευφυής Μέτρηση και Οικιακός Αυτοματισμός” - Ευρωπαϊκό έργο SMARTEL

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο τομέας των κτιριακών εγκαταστάσεων (NACE Rev. 2, F)

αποτελείται από 817.000 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 2,8 εκατομμύρια άτομα και παράγουν προστιθέμενη αξία 130 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ΕΕ των 28. Η εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων είναι η μεγαλύτερη δραστηριότητα στον τομέα και απασχολεί 1,3 εκατομμύρια άτομα, ενώ συνεισφέρει σχεδόν στο ήμισυ της τομεακής συνολικής αξίας.

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας των κτιριακών εγκατάστεων οδηγεί στη χρήση των πράσινων τεχνολογιών και των μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη απόκτησης πρόσθετων “πράσινων” δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τους τεχνικούς οικοδομών και εγκατάστασεων, προκειμένου να ξεπεραστεί το ολοένα αυξανόμενο έλλειμμα δεξιοτήτων στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, ιδιαίτερα σε σχέση με τις “ευφυείς” τεχνολογίες μέτρησης και οικιακού αυτοματισμού.

Το έργο SMARTEL στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης ΕΕΚ για ηλεκτρολόγους προκειμένου να: α) αντιστοιχεί στις δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση συστημάτων ευφυούς μέτρησης και οικιακού αυτοματισμού σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά και β) προωθήσει της απασχολησιμότητα και την κινητικότητα στον τομέα. Επίσης, το έργο θα καταστήσει διαθέσιμους εκπαιδευτικούς πόρους (Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα και μαθήματα online), συμπεριλαμβανομένου νέου επικυρωμένου εκπαιδευτικού υλικού, οδηγίες κ.λπ.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μιας διακρατικής σύμπραξης, η οποία θα διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και τεχνογνωσίας μεταξύ των χωρών μελών της, καθώς και την εφαρμογή των κοινών δράσεων σχετικά με αυτό το στρατηγικής σημασίας ζήτημα.

Οι στόχοι του έργου

 • Να εκσυγχρονίσει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) για τους ηλεκτρολόγους ;
 • Να ενισχύσει την σχέση μεταξύ αγοράς εργασίας με την ΕΕΚ για ηλεκτρολόγους προκειμένου να ενισχυθούν οι βασικές ψηφιακές και πράσινες ικανότητες, μέσα από ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ευφυή μέτρηση και τις τεχνολογίες οικιακού αυτοματισμού, που θα παρέχει παραδείγματα καλής πρακτικήςenhance ;
 • Να υιοθετήσει σύγχρονες μεθόδους κατάρτισης και καινοτόμους παιφαγωγικούς πόρους ανοικτής πρόσβασης (π.χ. MOOC), επιτρέποντας τους μαθητές να αποκτήσουν και δεξιότητες αυτοαξιολόγησης στην εξάσκηση ευφυούς μέτρησης και οικιακού αυτοματισμού ;
 • Να διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αναπτύσσονται στην ΕΕ;
 • Να ενισχύσει τις ενεργειακές δεξιότητες του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού που απασχολείται στην οικοδομική βιομηχανία μέσω ΕΕΚ των ηλεκτρολόγων στην ευφυή μέτρηση και τον οικιακό αυτοματισμό;;
 • Να αντισταθμίσει την έλλειψη προγραμμάτων και μαθημάτων κατάρτισης που στοχεύουν στις ευφυείς υπηρεσίες μέτρησης σε συνδυασμό με δεξιότητες οικιακού αυτοματισμού;
 • Να αναπτύξει και να προσφέρει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα μάθησης προκειμένου να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες των ηλεκτρολόγων με ένα νέο σύνολο συνδυαστικών ικανοτήτων στον τομέα των τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης;
 • Να δημιουργήσει ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και να υποστηρίξει τις άτυπες μορφές μάθησης και τους τρόπους προσωπικής μάθησης (μέσω του MOOC) προσεγγίζοντας και τα άτομα που διστάζουν να συμμετάσχουν ή αποκλείονται από τα επίσημα προγράμματα διαρκούς μάθησης;
 • Να συμβάλει στη διαμόρφωση μίας κοινής γλώσσας για τις σχετικές δεξιότητες των ηλεκτρολόγων, προωθώντας αναγνώριση και χρήση;
 • Για να εξασφαλιστεί η αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης ΕΕΚ για ηλεκτρολόγους από ένα συνδυασμό ψηφιακών και περιβαλλοντικών δεξιοτήτων προκειμένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση, συντήρηση και ο προγραμματισμός της ευφυούς μέτρησης και συστήματων οικιακού αυτοματισμού ενεργειακής απόδοσης.

ΤοSMARTEL σκοπεύει στην ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης των ηλεκτρολόγων,

οι οποίοι καλούνται να εγκαταστήσουν και να χειριστούν έξυπνους μετρητές και συστήματα κτιριακού αυτοματισμού. Η ημερίδα του SMARTEL απευθύνεται σε ηλεκτρολόγους, σπουδαστές ηλεκτρολογίας, παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης στο τομέα των αυτόματων συστημάτων, εκπροσώπους του συνδέσμου ηλεκτρολόγων, τεχνικούς περιβάλλοντος, εταιρείες συστημάτων αυτόματης μέτρησης, όπως και οποιονδήποτε άλλο επιθυμεί να ενημερωθεί για τις τεχνολογίες έξυπνης μέτρησης και κτιριακού αυτοματισμού. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα ελεύθερα διαθέσιμα εκπαιδευτικά υλικά. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής

Σας επισυνάπτω:

 1. To Δελτίο Τύπου για την ημερίδα
 2. Την Πρόσκληση με το σύνδεσμο εγγραφής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Περισσότερες πληροφορίες

Αποδοχή

1) Γενικοί όροι:

Α. Τα μηνύματα και τα άρθρα, εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του ιστότοπου, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της ομάδας διαχείρισης.

Β. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η αναζήτηση, η οποία περιέχει μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Με γράμματα ή με μικρές λέξεις κλειδιά, θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

Γ. Απαγορεύεται η αντιγραφή άρθρων χωρίς τη ρητή ή γραπτή μας συναίνεση. Για την πλήρη αναδημοσίευση άρθρου απαιτείται ρητή άδεια από το δημιουργό του, ή σε αυτόν που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Για αντιγραφή άρθρων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@electricalnews.gr Στα άρθρα που θα επιτραπεί η αντιγραφή, να αναγράφετε στο κάτω μέρος την πηγή τουλάχιστον, με σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί κατ ευθείαν στο σωστό άρθρο.

2) Γενικά για την ιστοσελίδα μας:

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να μαζέψει όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, να παρουσιάσει νέο υλικό ή εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογία στο κομμάτι των υπολογιστών και του software, να παρέχει γνώση και πληροφορία σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, ανθρώπους που ασχολούνται είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά με το Hardware, απλούς πολίτες που πολλές φορές τους δημιουργούνται απορίες πάνω σε πολλά από αυτά τα θέματα και θα ήθελαν κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν και γενικότερα, ενημέρωση σε Ηλεκτρολογία - τεχνολογία - τεχνικά άρθρα.

Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα η σελίδα αυτή να δημοσιεύσει συνδικαλιστικό ή πολιτικό περιεχόμενο και γενικότερα περιεχόμενο που φέρνει σε αντιπαράθεση επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες, εταιρείες κλπ.

Αφορά μόνο προώθηση ιδεών και γνώσεων για τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και της Τεχνολογίας.

Τα άρθρα έχουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένα με τρόπο, όσο γίνεται πιο κατανοητό για όλους, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι απλοί αναγνώστες που τους ενδιαφέρει η θεματολογία μας.

Γνωρίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια πχ: Ηλεκτρολογία -  τηλεπικοινωνίες - υπολογιστές - τεχνολογία -κινητά και πολλά ακόμη και αυτό καθιστά το έργο της σελίδας ακόμη πιο δύσκολο. Προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας με νέα άρθρα σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού, καθημερινά συνδυάζουμε τις προσωπικές μας δουλειές και την ενημέρωση της σελίδας ώστε να υπάρχει υλικό για όλα όσα προαναφέραμε, στη σοβαρότερη και εγκυρότερη μορφή που είναι εφικτό.

Πριν δημοσιευτεί κάποιο άρθρο, κοιτάμε να είναι όσο πιο εμπεριστατωμένο γίνεται και να μη δίνει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3) Διαφημίσεις

Οποιοσδήποτε θελήσει ή επιθυμεί να διαφημιστεί σε αυτή τη σελίδα με τον τρόπο δημοσίευσης κάποιου άρθρου, θα πρέπει να μεριμνεί ώστε το άρθρο να έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε αυτό που θα παρουσιάσει. Πχ: Αν είναι κατασκευαστής κάποιου υλικού, θα πρέπει να παρουσιάσει το υλικό αυτό με κάθε λεπτομέρεια καθώς και το τι ακριβώς κάνει  και κατόπιν αυτού, να παρουσιάσει με κάποιο link την εταιρεία του ή τη μάρκα του υλικού που αντιπροσωπεύει.

Για διαφήμιση, υπάρχουν τα banner σε όλες τις σελίδες και μπορούν να μπουν ακόμη και στα άρθρα διακριτικά banners τα οποία με τα αντίστοιχα links θα οδηγούν στην εκάστοτε εταιρεία.

Υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ακόμη και σε μορφή βιντεοσκόπησης της εταιρείας του, από ανθρώπους μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη βιντεοσκόπηση σε συνεργασία πάντα με υπεύθυνο της εταιρείας ο οποίος θα εξηγεί καθ όλη τη διάρκεια το κάθε τι που βλέπουμε στο βίντεο, ώστε να έχει και τη μορφή εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της κάθε εταιρείας.

Υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ακόμη και με droners.

4) Forum (το Forum θα λειτουργήσει προσεχώς, κατασκευάζεται για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, του forum και των χρηστών)

Α. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στον ιστότοπο. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:

 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του ιστότοπου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές ή αθλητικές ή προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να παραμένουν εντός της θεματολογίας της ιστοσελίδας, των ενοτήτων και των επί μέρους θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπ’ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να ΜΗΝ δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης πλέον του ενός (1) αρχείου πολυμέσων (video, ήχος, φωτογραφία) ανά μήνυμα, να κάνουν χρήση της λειτουργίας SPOILER σε αναλογία "ένα spoiler ανά αρχείο", έχοντας υπ’ όψιν τους ότι μόνη η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο ως απάντηση σε μία συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης. Επιπλέον να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping]. Επιπλέον, να μη δημοσιεύουν νέο μήνυμα σε θέμα η συζήτηση του οποίου έχει σταματήσει πλέον του τριμήνου, εκτός εάν το νέο μήνυμα προσφέρει νέες και ουσιώδεις πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να μη συμμετέχουν στον ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 400x90 και 50 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 14) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 90x90 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Η ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Β. Επαφίεται στην κρίση της ομάδας διαχείρισης αν θα παραμένουν ενεργά θέματα ή μηνύματα, η θεματολογία των οποίων, έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και μηνύματα αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, με το ύφος και το περιεχόμενο του ιστότοπου, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στον ιστότοπο (ban).

Δ. Τα μέλη συμφωνούν ότι ο λογαριασμός τους στον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την είσοδο και λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από το electricalnews.gr

Ε. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

ΣΤ. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από τον ιστότοπο (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο electricalnews.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο electricalnews.gr

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και διαμονή στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

Το video της εβδομάδας