Διάφορα Νέα

Συνεχίζει να μην έχει τέλος το χάσμα ανάμεσα στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Μέτρα αντισταθμιστικού χαρακτήρα της επιβάρυνσης που επίκειται στα τιμολόγια

Ενας Πατρινός επιστήμονας ανήκει στην dream team των ερευνητών

Δε πάμε καθόλου καλά τελευταία. Είναι τραγικότατο. Κάθε εβδομάδα