Υπάρχουν πολλών ειδών ανεμογεννήτριες οι οποίες κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

Το video της εβδομάδας