Δομημένη Καλωδίωση

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(4 ψήφοι)

Δομημένη καλωδίωση ονομάζουμε ένα σύνολο καλωδιώσεων...

στην ηλεκτρική μας εγκατάσταση, το οποίο χρησιμεύει για τη μετάδοση φωνής και δεδομένων - δικτύωση - επικοινωνία των υπολογιστών - ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών μας συσκευών σε ένα σπίτι - γραφείο - κτίριο.

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ηλεκτρικής μας εγκατάστασης πλέον, δίνοντας λύση σε πολλές εφαρμογές της καθημερινότητάς μας.

Πλεονεκτήματα Δομημένης Καλωδίωσης

Συμβατότητα:

Η δομημένη καλωδίωση χτίζει μια γέφυρα μεταξύ των συσκευών από τους διαφορετικούς κατασκευαστές επειδή παρέχει μια κοινή και συνεπή πλατφόρμα για τις επικοινωνίες και την αλληλεπίδραση.Τα προϊόντα που δεν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα επικοινωνιών και καλωδίωσης που υποστηρίζουν ή απαιτούν τη δομημένη καλωδίωση δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στα σχεδιαζόμενα συστήματα.

Συνέπεια:

Επειδή η καλωδίωση εγκαθίσταται ως ενιαίο σύστημα, όλη η καλωδίωση μπορεί να εγκατασταθεί για να αποφευχθεί η παρεμβολή ηλεκτρικών σημάτων και να παρέχει έναν συνεπέστερο ήχο, βίντεο, τηλέφωνο, ή μετάδοση στοιχείων

Ευελιξία:

Επειδή η καλωδίωση ενός ολόκληρου σπιτιού συνδέεται με ένα κεντρικό κέντρο διανομής, η καλωδίωση μπορεί εύκολα να ξαναρυθμιστεί για άλλες εφαρμογές και τα συστήματα στο σπίτι μπορούν να αλλάξουν

Ακεραιότητα:

Επειδή δεν υπάρχει καμία συναρμογή καλωδίων στο σύστημα δεν υπάρχει κανένα σημείο αποτυχίας όπως μια θέση βαθιά σε έναν τοίχο όπου σε ένα καλώδιο μπορεί να υπάρξει παρεμβολή.

Συντήρηση και διαχείριση:

Κάθε καλώδιο στο σπίτι είναι χωριστά προσιτό για τη δοκιμή και την ανίχνευση λαθών.

Μειονεκτήματα Δομημένης Καλωδίωσης:

Όπως κάθε τεχνολογία, έτσι και η δομημένη καλωδίωση παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα, με το σημαντικότερα εξ ́ αυτών να είναι το κόστος. Ωστόσο μέρα με την ημέρα το κόστος μειώνεται δραματικά, πόσο μάλιστα αν το δούμε σαν μία εγκατάσταση εξ’αρχής, όπου η επένδυση των χρημάτων αποσβένεται γρήγορα και με το παραπάνω.

Όπως επίσης είναι προφανές ότι η καλύτερη χρήση της δομημένης καλωδίωσης προϋποθέτει συνήθως την εξ’ολοκλήρου εγκατάσταση από την αρχή και όχι την χρήση κάποιας υπάρχουσας υποδομής. Για το λόγο αυτό η μελέτη και η εγκατάστασή της, προτιμάται να γίνεται παράλληλα με την κατασκευή του εν λόγω κτιρίου/χώρου

Πρότυπα Δομημένης Καλωδίωσης

Τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA - 568‐Α οργανώνονται σύμφωνα με τα υποσυστήματα καλωδιώσεων, τα οποία αποτελούνται από τα εξής τμήματα:

1) Η backbone (κατακόρυφη) καλωδίωση

2) Η οριζόντια καλωδίωση

3) Ο χώρος εργασίας

4) Το δωμάτιο τηλεπικοινωνίας

5) Το δωμάτιο εξοπλισμού

6) Σημείο εισόδου

7) Διαχείριση

Το έτος 2001 δημιουργήθηκε η νέα έκδοση με όνομα ANSI/TIA/EIA – 568 - Β, η οποία στην ουσία αποτελούνταν από τρία πρότυπα:

Το ANSI/TIA/EIA – 568 – Β.1, Β.2, Β.3

Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις των προτύπων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Το ANSI/TIA/EIA - 569 - A

Το ANSI/TIA/EIA - 606 - A

Υλικά Δομημένης καλωδίωσης

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την Δομημένη καλωδίωση είναι ειδικά και για να πετύχουμε αυτό που εγγυούνται οι κατασκευαστές των συσκευών μας, πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές.Περιληπτικά, μια τέτοια υποδομή χρειάζεται τα παρακάτω:

Α) Καλώδιο, UTP - STP - FTP τα οποία χωρίζονται σε κατηγορίες CAT 5 / 5e / 6 / 6e / 7 / 7e

Βλέπε μερικά παραδείγματα...

UTP CAT 5e

utp cat5e

UTP CAT 6e

utp cat6e

SSTP CAT 7

sstp cat7

Β) Πρίζες, οι οποίες ονομάζονται RJ 45

Βλέπε μερικά παραδείγματα CAT5 / 6 / 6A...

rg45 rg45cat6

rg45cat6arg45priza

Γ) Patch Panel

Βλέπε μερικά παραδείγματα...

p panel cat 6 b p panel cat 6

PP CAT6

Όλα τα παραπάνω υλικά έχουν προδιαγραφές, ανάλογα με τον τύπο και την κατηγορία που θα επιλέξουμε.

Αυτά χρειάζονται ώστε να κατασκευάσουμε ένα οριζόντιο δίκτυο δομημένης καλωδίωσης (παρακάτω θα εξηγήσουμε τί είναι το οριζόντιο δίκτυο δομημένης καλωδίωσης).

Εφαρμογές δομημένης καλωδίωσης σε κατοικία και σε κτίριο:

Μπορούμε σχεδόν τα πάντα να τα λειτουργήσουμε μέσω ενός δικτύου, όπως, κλιματισμό, θερμοσίφωνο, υπολογιστές, κάμερες, σύστημα συναγερμού, τηλεοράσεις, media players, dvd players, δικτυακούς σκληρούς δίσκους κλπ

Όσο για ένα κτίριο ή εργοστάσιο ή μία βιομηχανική εγκατάσταση, γενικότερα, μπορούμε να την ελέγχουμε εξ ολοκλήρου από έναν υπολογιστή, με τα κατάλληλα προγράμματα. Να παίρνουμε ενδείξεις θερμοκρασιών, ψύξης – θέρμανσης, στάθμες σε δοχεία – δεξαμενές και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να φανταστούμε.

Οι εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, έχουν αποφασίσει, στο προσεχές μέλλον, όλες τους οι συσκευές θα παρέχονται με υποδοχή Ethernet. Πχ: ένα ψυγείο με υποδοχή Ethernet, θα μπορούμε να το ελέγχουμε εξ αποστάσεως, να βλέπουμε θερμοκρασίες, αν παρουσιάσει βλάβη κλπ. Μία ηλεκτρική κουζίνα, να μας δίνει πληροφορίες θερμοκρασίες, χρόνος μαγειρέματος κλπ

Φυσικά, όλα τα παραπάνω, μόνο εφόσον τοποθετηθούν σε κατάλληλο εξοπλισμό, μπορούμε να αποκτήσουμε τον έλεγχό τους εξ αποστάσεως, από έναν υπολογιστή ή ακόμη και από το κινητό μας!

Η δομημένη καλωδίωση είναι χωρισμένη σε κατηγορίες:

Α) Οριζόντια καλωδίωση: Λέγεται το κομμάτι εκείνο της καλωδίωσης που είναι εγκατεστημένο σ’ ένα όροφο - επίπεδο το οποίο περιλαμβάνει το σημείο συγκέντρωσης (port ή patch panel) και όλο το κομμάτι της καλωδίωσης η οποία εξυπηρετεί το συγκεκριμένο επίπεδο

Β) Κατακόρυφη καλωδίωση: Λέγεται το κομμάτι της καλωδίωσης το οποίο διασυνδέει τα οριζόντια δίκτυα σε ένα κτίριο. Η διασύνδεση αυτή γίνεται πάλι με καλώδια UTP / FTP, ή ακόμη και με οπτικές ίνες (εάν η ποσότητα των καλωδίων είναι τεράστια ή οι ταχύτητες των δεδομένων θέλουμε να φτάνουν σε κάποια όρια)

Δείτε ένα απλό παράδειγμα οριζόντιας - κατακόρυφης καλωδίωσης...

oriz kalod

Τρόπος τερματισμού (συνδεσμολογίας) καλωδίων ,  δομημένης καλωδίωσης:

Ο τερματισμός καλωδίων πρέπει να γίνει ΜΟΝΟ με βάση τα δύο πρότυπα

Α) Πρότυπο Τ568 Α

Β) Πρότυπο Τ568 Β

βλέπε σχέδιο παρακάτω....

cat5 color

και πρέπει να είναι ίδιος σε όλο το δίκτυο. πχ αν επιλέξουμε Τ568 A, Θα πρέπει να τερματίσουμε Τ568 Α όλη μας την καλωδίωση στις πρίζες RG45 και στα Patch panel

Απαραίτητο είναι όταν κατασκευάζουμε στο χώρο μας δομημένη καλωδίωση, να ζητάμε από τον τεχνικό να μας παραδώσει και την Πιστοποίηση Δικτύου, η οποία αποδεικνύει αν η καλωδίωση είναι σωστή και επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενες ταχύτητες στο δίκτυό μας. Παρακάτω, ένα από τα όργανα που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση ενός δικτύου:

fluke dtx 1800 2

Δείτε σχετικά άρθρα:

Καλώδιο UTP - Patch Cord - Πως το φτιάχνω μόνος μου

Ethernet - UTP - Patch Cord

Ευχαριστούμε που διαβάσατε το άρθρο μας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Περισσότερες πληροφορίες

Αποδοχή

1) Γενικοί όροι:

Α. Τα μηνύματα και τα άρθρα, εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του ιστότοπου, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της ομάδας διαχείρισης.

Β. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η αναζήτηση, η οποία περιέχει μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Με γράμματα ή με μικρές λέξεις κλειδιά, θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

Γ. Απαγορεύεται η αντιγραφή άρθρων χωρίς τη ρητή ή γραπτή μας συναίνεση. Για την πλήρη αναδημοσίευση άρθρου απαιτείται ρητή άδεια από το δημιουργό του, ή σε αυτόν που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Για αντιγραφή άρθρων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@electricalnews.gr Στα άρθρα που θα επιτραπεί η αντιγραφή, να αναγράφετε στο κάτω μέρος την πηγή τουλάχιστον, με σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί κατ ευθείαν στο σωστό άρθρο.

2) Γενικά για την ιστοσελίδα μας:

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να μαζέψει όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, να παρουσιάσει νέο υλικό ή εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογία στο κομμάτι των υπολογιστών και του software, να παρέχει γνώση και πληροφορία σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, ανθρώπους που ασχολούνται είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά με το Hardware, απλούς πολίτες που πολλές φορές τους δημιουργούνται απορίες πάνω σε πολλά από αυτά τα θέματα και θα ήθελαν κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν και γενικότερα, ενημέρωση σε Ηλεκτρολογία - τεχνολογία - τεχνικά άρθρα.

Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα η σελίδα αυτή να δημοσιεύσει συνδικαλιστικό ή πολιτικό περιεχόμενο και γενικότερα περιεχόμενο που φέρνει σε αντιπαράθεση επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες, εταιρείες κλπ.

Αφορά μόνο προώθηση ιδεών και γνώσεων για τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και της Τεχνολογίας.

Τα άρθρα έχουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένα με τρόπο, όσο γίνεται πιο κατανοητό για όλους, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι απλοί αναγνώστες που τους ενδιαφέρει η θεματολογία μας.

Γνωρίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια πχ: Ηλεκτρολογία -  τηλεπικοινωνίες - υπολογιστές - τεχνολογία -κινητά και πολλά ακόμη και αυτό καθιστά το έργο της σελίδας ακόμη πιο δύσκολο. Προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας με νέα άρθρα σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού, καθημερινά συνδυάζουμε τις προσωπικές μας δουλειές και την ενημέρωση της σελίδας ώστε να υπάρχει υλικό για όλα όσα προαναφέραμε, στη σοβαρότερη και εγκυρότερη μορφή που είναι εφικτό.

Πριν δημοσιευτεί κάποιο άρθρο, κοιτάμε να είναι όσο πιο εμπεριστατωμένο γίνεται και να μη δίνει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3) Διαφημίσεις

Οποιοσδήποτε θελήσει ή επιθυμεί να διαφημιστεί σε αυτή τη σελίδα με τον τρόπο δημοσίευσης κάποιου άρθρου, θα πρέπει να μεριμνεί ώστε το άρθρο να έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε αυτό που θα παρουσιάσει. Πχ: Αν είναι κατασκευαστής κάποιου υλικού, θα πρέπει να παρουσιάσει το υλικό αυτό με κάθε λεπτομέρεια καθώς και το τι ακριβώς κάνει  και κατόπιν αυτού, να παρουσιάσει με κάποιο link την εταιρεία του ή τη μάρκα του υλικού που αντιπροσωπεύει.

Για διαφήμιση, υπάρχουν τα banner σε όλες τις σελίδες και μπορούν να μπουν ακόμη και στα άρθρα διακριτικά banners τα οποία με τα αντίστοιχα links θα οδηγούν στην εκάστοτε εταιρεία.

Υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ακόμη και σε μορφή βιντεοσκόπησης της εταιρείας του, από ανθρώπους μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη βιντεοσκόπηση σε συνεργασία πάντα με υπεύθυνο της εταιρείας ο οποίος θα εξηγεί καθ όλη τη διάρκεια το κάθε τι που βλέπουμε στο βίντεο, ώστε να έχει και τη μορφή εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της κάθε εταιρείας.

Υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ακόμη και με droners.

4) Forum (το Forum θα λειτουργήσει προσεχώς, κατασκευάζεται για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, του forum και των χρηστών)

Α. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στον ιστότοπο. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:

 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του ιστότοπου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές ή αθλητικές ή προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να παραμένουν εντός της θεματολογίας της ιστοσελίδας, των ενοτήτων και των επί μέρους θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπ’ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να ΜΗΝ δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης πλέον του ενός (1) αρχείου πολυμέσων (video, ήχος, φωτογραφία) ανά μήνυμα, να κάνουν χρήση της λειτουργίας SPOILER σε αναλογία "ένα spoiler ανά αρχείο", έχοντας υπ’ όψιν τους ότι μόνη η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο ως απάντηση σε μία συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης. Επιπλέον να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping]. Επιπλέον, να μη δημοσιεύουν νέο μήνυμα σε θέμα η συζήτηση του οποίου έχει σταματήσει πλέον του τριμήνου, εκτός εάν το νέο μήνυμα προσφέρει νέες και ουσιώδεις πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να μη συμμετέχουν στον ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 400x90 και 50 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 14) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 90x90 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Η ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Β. Επαφίεται στην κρίση της ομάδας διαχείρισης αν θα παραμένουν ενεργά θέματα ή μηνύματα, η θεματολογία των οποίων, έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και μηνύματα αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, με το ύφος και το περιεχόμενο του ιστότοπου, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στον ιστότοπο (ban).

Δ. Τα μέλη συμφωνούν ότι ο λογαριασμός τους στον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την είσοδο και λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από το electricalnews.gr

Ε. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

ΣΤ. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από τον ιστότοπο (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο electricalnews.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο electricalnews.gr

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και διαμονή στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

Το video της εβδομάδας